Социални умения

Неочевидните признаци, че имате креативен потенциал

·

Много хора смятат, че креативността е запазена територия на творческите професии, но всъщност тя е начин на мислене, който е много ценен в работата, независимо в коя област се развивате. Креативността ви помага да погледнете към проблемите от различен ъгъл, оригинално и аналитично, за да предложите иновативни решения, които да увеличат продуктивността. Според това в каква сфера работи, креативен може да е абсолютно всеки – от човека, който стои пред поточната линия и измисля начин опаковките да се разделят по-бързо, до администратора, който създава брилянтна файлинг система, която спестява часове на ден труд на всички. Уменията за творческо мислене не се ограничават до едно конкретно качество. Творчеството е кулминация на много качества и поведения, които могат да се подобряват с практиката като умения за решаване на проблеми, аналитично мислене, умения за забелязване на модели, на слушане, и т.н. Ако все пак смятате, че сте напълно лишени от креативност, не бързайте – има и няколко по-неочевидни признака, че всъщност имате креативен потенциал:

Умът ви често блуждае.
Когато „витае в облаците“ мозъкът доказано задейства много свои области, което е много полезно за творчеството. Блуждаещият мозък успешно се справя с рутинни задачи, докато търси креативни решения по настоящ проблем. Има огромна разлика обаче между блуждаещият ум, който е погълнат от мисли, и разконцентрираният, при който не може да се концентрира върху задача/проблем изобщо.

Отнасяте се открито към хората и техните идеи.
Има изследвания на колективния разум като това, което доказва, че ако искате да сте креативни, то трябва да общувате с хората и да сте готови да ги слушате (както и техните различни мнения). Иновациите могат да възникнат и в следствие на общуване и обмен на идеи.

Саркастични сте.
Сарказмът е най-отвратителната форма на остроумие, но той изисква много умствени усилия и сигурно сте чували, че това е най-висшата форма на интелигентност. Според това изследване, саркастичните разговори активират абстрактното мислене и повишават креативността, а от там и достигането до уникални решения.

Невротични сте.
Невротизмът също не е позитивна черта и готовори за психическа неустойчивост и тревожност. Но според изследователите, невротичността е свързана с творчеството и въображението – хора, които постоянно си измислят разни заплахи са с развита фантазия, което съдържа творческия потенциал. Просто не е насочен в правилната посока.