Успех и мотивация

Най-лесният начин да спрем да отлагаме

·

Знаете ли, че за да се внесе нов законопроект в парламента в Обединеното кралство трябва да се спазва правилото за 10 минути? Толкова време се дава на депутата, за да предложи идеята си. Това правило може да се приложи към собствената ни производителност, защото е много силен начин да прекъснем отлагането.

Защо отлагаме? Отлагаме, защото сме програмирани с инстинкта „борба или бягство“. В една зона нашият мозък е склонен да се поддава на емоции и изкушения (това е гласът, който ни казва, че е по-добре да отложим за утре, а сега е по-добре да си гледаме сериала). От друга страна имаме и област, която ни помага да си поставяме цели и да планираме поведението си. Често обаче надделява първата (лимбичната) зона, която ни насърчава да изберем моментното удоволствие. Правилото за 10-те минути помага да се коригира това.

За да изпълним правилото на 10-те минути трябва да се фокусираме не върху резултата, прекомерното планиране и мислене, а да извършим действие в рамките на 10 минути. Ако си кажем не, че ще прочетем „Война и мир“, а че ще четем 10 минути или не, че ще бягаме пет километра, а 10 минути, има много голям шанс да продължим действието, защото ще забравим за времето.

Когато не искаме да се занимаваме с нещо, ние си въобразяваме, че задачата е много по-трудна, отколкото е в действителност. Но веднага, щом приемам, че ще отнеме много по-малко време и усилия, се заемаме с лекота с нея. Това намалява нивото на тревожност и безпокойство. Убеждаването става лесно: „Ще правя това само 10 минути и после ще реша искам ли да продължа или не“.

Този подход подобрява производителността с времето, но той предизвиква верижна реакция на успех, която започва с това, че ние просто започваме да действаме. Стойността му е в усъвършенстването на навика да се предприемат действия.

Правилото е ефикасно по три основни причини.
– Да започнеш е винаги по-трудно, отколкото да продължиш.
Най-болезненото нещо при отлагането е да направим първата крачка. След 10 минути влизаме в ритъм и всичко става по-лесно.
– Основната цел е отдадеността, не резултатът.
Да постигнем цел може да звучи много изтощително и отчайващо, особено ако пътят напред е дълъг. 10 минути изглеждат напълно естествена задача за нашия мозък. Тази формула намалява подсъзнателния натиск да постигнем задължително успеха.

– Новите навици се създават много по-лесно.
Трудно е да се промени всичко изведнъж. Но правилото за 10-те минути помага да правим това, което ни се струва трудно, трудоемко и дори невъзможно, като ни фокусира върху действието.

Има случаи, когато дори 10 минути се чувстват като силен натиск. Ако е така, намалете на 9-8 или дори 5 минути – в края на краищата, това винаги е по-добро от нищо.