Продуктивност

Най-важните организационни умения, ценени от работодателите

·

Организационните умения са набор от умения, които помагат за проритизиране на задачите, увеличаване на ефективността и поддържането на структура на работния ден/проекта като цяло. За силния организатор дисциплината, когнитивната гъвкавост и отношението към детайла са от решаващо значение.

Хора със силни организационни умения са много ценени от работодателите, защото с такива таланти сроковете и качеството на изпълнение никога не са причина за безпокойство, а ефективността и производителността в крайна сметка са пътищата към печалбата. Ето защо мениджърите по наемане не просто търсят хора, които да си поддържат бюрата подредени, а хора с пъргав ум, които да се впишат в организационната структура на компанията успешно.

Като всеки комплекс умения, не всички организационни таланти притежават пълния набор от 20-ина такива. Но за работодателите най-важните са:

Управление на времето. Със силни умения за управление на времето никога няма да се почувствате претоварени от, защото знаете точно кои задачи имат приоритет.

Физическа организация. Това вероятно е организационното умение, което първо изниква в ума, когато човек мисли за организация и което се отразява във физическия свят – накратко, подреденост на работното пространство, архивиране, поддържане на физическите ресурси във физическата организация.

Психична организация. Няма значение дали бюрото ви е супер чисто, ако умът ви е разпилян. Психичната организация включва обмисляне на нещата по подреден начин.

Делегиране. Ключов елемент от добрата екипна работа е умението да делегирате. Това означава да поддържате умствена инвентаризация на процеса и включените хора постоянно, със силни и слаби страни, така че да знаете на кого да възложите различни елементи на даден проект.

Самомотивиране/самодостатъчност. Понякога няма кой да ви каже как точно да прекарвате времето си на работа. В моменти като тези трябва да знаете кои задачи се нуждаят най-много от вашето време и внимание, и да поемете инициативата без надзор.

Приоритизиране. Важен аспект на умствената организация е възможността да приоритизирате различните си задачи. Възможността да разбиете многоетапните процеси на техните компоненти и да решите реда за завършването им показва вашите умения за решаване на проблеми.

Планиране. Планирането е свързано с погледа над текущата задача и определянето на най-ефективните средства за нейното изпълнение.

Целеполагане. Елемент на планирането е поставянето на цели. Това е реалистичната представа за това кой работи по задачата, какви ресурси са необходими за нейното завършване и времето, което всеки елемент ще отнеме.

Гъвкавост. През цялото време в бизнеса възникват непредвидени проблеми. Да бъдеш организиран означава и да направиш всичко възможно, за да регистрираш навреме потенциални неуспехи и да се адаптираш.