Кариера

Мястото на интересите и хобитата в автобиографията ви

·

Вече сме споделяли, че автобиографията не е само график на случилото се до момента. Целта й е да даде на наемащата страна представа за това кой сте, какво знаете, можете, какво ви мотивира да успеете, каква личност сте и дали сте подходящ за компанията и работната среда, в която ще попаднете. В този смисъл много хора пишат към края на СВ-то си кратък раздел за интереси и хобита, който хвърля още малко светлина за това какви са в неформална среда. Но, за да „говори“ наистина тази част от СВ-то, то трябва да е написана внимателно.


Каква е разликата между интереси и хобита?
По принцип те са тясно свързани, но интересите и хобитата не са едно и също нещо. Интересите са пасивни, те не водят автоматично до активно участие. Например, може да обичате да гледате филми, но никога не сте се занимавали със създаване на филми. Хобитата от своя страна са активни – това са дейности, които правите безплатно, за да се забавлявате и развивате по отношение на интереси или таланти.

Как да споделите хобитата и интересите си в СВ-то ви?
На първо място, трябва да сте кратки. Хората имат склонност да са многословни, когато говорят за страстите си, но СВ-то не е тази форма. Рекрутърът не се нуждае от информация какво ви е запленило и как се развивате в дадено хоби. Освен това трябва да имате здравословно отношение към СВ-то и кандидатурата си. Едва ли кандидаствате в компания, която не споделя ценностите ви, но понякога е по-добре да си замълчите, ако сметнете, че интересите ви биха ощетили кандидатурата ви. Ето няколко стъпки как да подходите:

Проучете компанията.
Ако разберете културата (уебсайт, профил в Linkedin, блог, лични разговори) на компанията, ще можете да усетите по-добре с какви хора ще работите и дали има културно съотвествие между вашите интереси и хобита и културата на компанията.

Вникнете в ролята.
Тук трябва да обърнете внимание на меките умения, които се изискват и да помислите как интересите и хобитата ви се свързват с тях. Така ще можете да дадете още един индиректен сигнал, че сте правилния човек.

Изберете интереси и хобита, които подчертават уменията ви.
Използвайте горните две стъпки, за да изведете на преден план подходящите за целите на кандидатурата ви интереси и хобита.

Дайте заглавие на раздела „Хобита и интереси“ и го поставете в самия край на СВ-то ви.

Посочете интересите и хобитата си в кратък списък, не повече от 2-5 като всяко е в един ред.