Социални умения

Малките тайни на успешната самопрезентация

·

Самопрезентирането е много важно умение и разбира се по време на интервю за работа, когато се очаква, че ще се представите в най-добрата си светлина, говорейки за себе си, за опита, интересите и постиженията си.

Първата тайна не е тайна – тренировки. Без тренировки няма да успеете да усвоите умението за самопрезентиране. Можете да тренирате навсякъде: отговаряйте си устно на въпроси към себе си, докато шофирате, докато сте в банята и изобщо навсякъде, където няма да изглеждате странно за околните. Говорете си сами, свикнете с гласа си, с това да формулирате гласно мислите си. После включете камера, микрофона и започнете да говорите сами за себе си. Почти сигурно е, че няма да се харесате в началото, но тези репетиции ще ви помогнат да проследите как формулирате думите си, ще забележите паразитните думи, ще чуете някои вредни звуци като „ъъъ“ например, ще запомните определени фрази, които харесвате и ще ги включите после естествено в представянето си.

Потърсете обратна връзка от близки.
Обратната връзка е важна, защото колкото и да се упражнявате сами, не можете да достигнете обективността, която може да ви даде страничен наблюдател. Задачата ви в една самопрезентация е да разкриете себе си, най-добрите си качества, а близките могат да са от голяма полза и в това – хората около нас често забелязват вместо нас качества, които игнорираме. Вслушайте се в съветите и оценките им и ги вземете предвид, когато правите следващия си опит.

Използвайте глаголи от свършен, а не несвършен вид.
Говорете за това какво сте направили, а не за това какво сте правили. Колко проекти сте завършили, с колко сте преизпълнили плана и разбира се е важно да говорите за обстоятелствата и ресурсите. Мислете за кейсове, за които можете да разкажете, които ви представят в най-добрата ви светлина. Дори да нямате опит, това е неважно – говорете за доброволческа дейност, за обучения, участия в олимпиади, спортни мероприятия, хобита и др. Всичко това трупа опит и можете да говорите за него в контекста на опита и получените умения.