Кариера

Малката тайна на успешната автобиография

·
  1. Повечето кандидати имат автобиография, която не се изчерпва с една страница. Това е голямо предизвикателство, защото хората обичат да са подробни и смятат, че ако опишат всичко, което искат по начина, по който искат и вярват, че това със сигурност ще създаде впечатлението за идеален кандидат и интервюто е гарантирано. Проблемът е, че никой не чете СВ-та от по девет страници. Другият подход е кандидатът да се основава на „ключови думи“ и да тръгне по пътя на борбата за краткост и сбитост, за да се събере в една-две страници. Хората, които разбират какво е автобиография, са от втория вид и са наясно, че ключови думи и постижения са различни неща. Автобиография се пише по основни функционални компетенции, опит и умения, които се припокриват с исканията за работа.

    Запитайте се, каква е целта? Целта е да си намерите работа, а най-важното за автобиографията е да ви изведе към целта. Ето защо трябва незабавно да посочите в автобиографията си това, което работодателят иска да види и нищо друго. На този етап той не се интересува от дългия разказ, за него ще говорите на интервюто. Ако можем да направим сравнение, това е като поговорката „По дрехите посрещат, по ума изпращат“ – посрещат по СВ–то, изпращат в края на интервюто.

    Тук обаче идва един въпрос – кое е първото за изтъкване в кратката форма, функционалността или производителността? Селекцията става по функционалността, а след това се преминава към постиженията като темата се задълбочава по време на интервюто. Не е необходимо да изброявате подробно всичко, което сте постигнали на всяко една функция, която сте изпълнявали. Очевидно е, че ако сте били търговски представител, който е повишен до ръководител проект, това израстване се дължи на вашата производителност, качества и постижения. Ако искате да покажете какво сте направили, отразете това накратко като резултати – в крайна сметка числата са нещо, което е ясно, кратко и визуално по-лесно за възприемане (и без спекулации и полутонове).

    Не забравяйте, че вашата цел трябва да бъде постигната. Имате нужда от тази работа, което означава, че в рамките на приличието (и истината за вашите опит и компетентности), трябва да сте активни в постигането на целта за намиране на работата, която искате и за която отговаряте на търсеното.