Лайфхак

Лични финанси: Какво е еврооблигация и трябва ли да инвестираш в такава

·

Облигациите са ценни книжа. Когато купуваш такива, заемаш пари на емитента (продавача). След определения срок той е задължен да ти върне инвестицията и периодично да изплаща процент от вложената сума (това се нарича купонна доходност).

Еврооблигациите са облигации, деноминирани във валута, която не е национална за страната на произход на емитента. Понятието възниква през 19-и век, когато европейските компании започват да предлагат облигациите си не във валутата на страната, в която се намира компанията, а в щатски долар. Така че, ако например френска компания пуска ценни книжа в евро на фондовата борса, то те не са еврооблигации, защото разплащателната валута във Франция е евро. Но, ако компания от САЩ пусне ценни книжа в евро, то това са еврооблигации. Понякога и държави издават еврооблигации. България например емитира еврооблигации последно миналата година.

Причината да се издават еврооблигации е същата, както при издаването на облигации в местната валута – емитентите привличат пари, а ценните книжа в друга валута привличат потенциални инвеститори.

Защо хората купуват еврооблигации? На първо място местната валута може да е нестабилна и да искат да запазят парите си в евро. Обикновено хората просто правят спестявания в долари или евро и се надяват, че обменният курс ще се повиши, а лихвите по такива депозити са много ниски. Така че, ако искаш парите ти да работят за теб и да получаваш купонни приходи в желаната валута, това е добър вариант за запазване на капитал с по-висока рентабилност от депозитите, често по-висока от инфлацията. Рисковете са минимални, ако се подходи внимателно към избора на емитента.

Еврооблигациите имат и някои недостатъци. Единият е, че имат по-висок праг на влизане. Може да са хиляди долари например, така че ако човек иска действително да изгради портфолио от еврооблигации, се предполага, че има голям капитал. Разбира се не е задължително прагът да е толкова висок, може да се започне и с по-нисък. Втората трудност може да е свързана с данъците, което е специфично за законодателството на всяка държава.

Като цяло се смята, че инвестирането в еврооблигации е добра опция за начинаещи, защото механизмът им на действие е съвсем ясен.