Бъдеще

Компаниите „еднорози“ – без йерархия и управление

·

Съществуват три архетипа на управление, описващи компаниите – сляпо подчинение, информирано придобиване и самоуправление. Третата форма е изключително рядка. За да бъде една организация самоуправляваща се, тя трябва да отговаря на редица условия: да демонстрира високо ниво на доверие на всички нива на организацията, да взема решения въз основа на добре дефиниран набор от основни ценности, да фокусира усилията си върху по-голяма цел, да вдъхновява своите служители и да поддържа прозрачна система на сътрудничество в цялата компания. При управлението такива компании се водят от логиката, че всички са началници на себе си, а работата в независими групи е на равнопоставени начала – всяка роля има отговорности, но няма йерархична структура и никой не издава заповеди.

Примери за такива самоуправляващи се компании вече има от Калифорния до Холандия. Някои дъщерни дружества на големи компании в Европа като TMC например, се самоуправляват. Според проучване на Boston Research Group броят им се е увеличил два пъти между 2012 и 2016 година. Но това не значи, че броят им е голям – през 2012 година в Щатите по-малко от 1 на 30 компании е била самоуправляваща се. Тенденция обаче има и се смята, че през 22-ри век тези компании ще заемат по-голям дял.

Има няколко причини човек да даде шанс на подобна „компания еднорог“, ако попадне на такава:

Интелигентно управление на времето
Работата е резултатно ориентирана и се базира на специфични отговорности като няма контрол върху това колко часа стоите на бюрото, стига да доставяте крайния резултат.

Прозрачност и доверие
Във фирма, която следва принципа на самоуправление, служителите имат достъп до цялата информация на компанията, включително сметките и бюджета. Следователно компанията е прозрачна. Това предполага климат на високо доверие между всички работници, които също споделят ценности и цели.

Сътрудничество
Организацията в независими екипи и на равни начала, без началници, на които да се разчита и които могат да поемат вина и отговорност за всяка неизправност, благоприятства личната отговорност и сътрудничеството между служителите. Отчитане на изобретателността и по отношение на иновациите в организацията на труда.

Сравнение
В повечето компании, управлявани традиционно, често има голямо разстояние между изпълнителния директор и служителите. В компаниите без мениджмънт има непрекъснат диалог и споделяне на идеи и гледни точки, които помагат на компанията да работи добре. Също и от финансова гледна точка.

По-добро представяне
Според The How Report на LRN (Learning Resource Network), в компании без ръководство благоприятният климат на работното място повишава производителността, като осигурява по-добро представяне на работниците. Случаите на неправомерно поведение в компании, основани на самоуправление, са много редки. И това също генерира по-голяма удовлетвореност на клиентите, с най-добри пазарни резултати.

С други думи, тези компании имат големи позитиви не само за работещите, но и за бюджета. Бихте ли работили в такава?