Кариера

Колко (не)сериозно се отнася компанията ви към отдалечената работа?

·

Работата в офиса никога няма да е каквато беше, но все още не може да се говори за дългосрочни позиции на компаниите по отношение на дистанционната работа. Ориентирането в тази насока е трудно, но има няколко знака, че компанията ви се отнася сериозно (или не) към отдалечената работа, които можете да вземете предвид, когато обмисляте приоритетите си:

В обявата се изисква конкретно местоживеене (отдалеченост).
Все повече компании споделят, ако работата е подходяща за дистанционна работа, но изискват от служителите да са физически на определено разстояние от офис. Това е знак, че компанията няма дългосрочни намерения да внедри изцяло дистанционна работа. Ако имаше такива, то щеше е по-скоро насочена към изисквания за наличие на бързоскоросетен интернет или конкретна часова зона.

Компанията не се ангажира с домашния ви офис.
По време на първия локдаун хората масово работеха от масите в кухните, диваните и спалните си. Но със засилване на тенденцията за частична или пълна работа от дистанция възниква въпросът за осигуряването на адекватни условия на труд. Ако компанията ви дава само един лаптоп, това е знак, че няма сериозни намерения. Лаптопът е оръдие на труда и повечето компании го осигуряват. Но ако не осигуряват добра интернет връзка, офис оборудване или канцеларски материали, това не говори за сериозно отношение. Всъщност, Главната инспекция по труда съвсем наскоро обяви, че ще се ангажира в проучване на условията на труд в условията на дистанционна работа и резултатите от това проучване се очаква да хвърят светлина върху реалностите на този вид отношения, които се очаква да доведат и до законови промени.

Социални чатове.
В България едва ли имаме примери за усилие на работодателите да социализират дистанционните си служители в такива, но една от тенденциите е осигуряването на специфични чатове, стимулиращи култура като например общи или конкретни, тематични като филми на
Marvel например. Компании, които внедряват виртуални начини за свързване на отдалечените служители опеределено показват ангажимент към дистанционната форма.

Като цяло лидерите все още се учат и ориентират в бъркотията, която пандемията предизвика, но вече можете да усетите посоката по подобни на споменатите сигнали. Отделете време да проучите подобни аспекти в компании, където търсите работа или когато преценявате своите приоритети на настоящето ви работно място