Кариера

Кои умения да изберете, когато кандидатствате за работа?

·


Сигурни сме, че имате много умения и искате да представите всички в автобиографията си и по време на интервюто за работа. Повечето хора имат много умения и мислят по този начин, по който вероятно мислите и вие – колкото повече, толкова по-добре. Но всъщност това не е точно така. За работодателя е важно да разбере максимално синтезирано и ясно с какви умения сте полезни за конкретната длъжност. Така че това, което ще напишете (или споделите) трябва да е в десятката на очакванията му, а това означава, че трябва да изберете какви умения, опит и постижения ще включите в СВ-то си, така че да получите покана за интервю.

Избирането на правилните умения, които да включите в автобиографията си, е по-лесно да се каже, отколкото да се направи. Какви умения наистина ще се откроят пред специалистите по подбор и мениджърите по наемане на работа? Какви умения показват защо бихте били чудесен за позицията? Какви умения представят най-добре това, което носите на масата?

Ето четири стъпки за избор на правилните умения:

1. Декодирайте длъжностната характеристика.
Прочетете много внимателно описанието на длъжността, за да разберете какво всъщност включва работата и изведете в списък отговорите на следните въпроси:
Какво наистина търси тази компания в един кандидат?
Какви отговорности са изброени?
Какви умения изискват?

Помислете как бихте се вписали вие в този „калъп“ на служител, който те имат предвид за позицията. Започнете да мислите за основните отговорности, които сте имали на предишната работа – превръщат ли се в умения, които тази обява за работа изисква – умения, които биха ви направили подходящ кандидат?

2. Задайте си въпроса „Мога ли да определя уменията си количествено?“
След като определите дали притежавате нужните умения, помислете кои ще включите в СВ-то си (защото не можете да включите всички). Наблегнете на твърди умения (такива, които са пряко свързани с основните отговорности, които мениджърите по наемане искат да видят). Твърдите умения са количествено измерими. Могат да се измерят и преносимите твърди умения, не само тези, свързани със специфичната индустрия. Ще разберете кои се търсят от работодателя от описанието на длъжността. На този етап на определяне на уменията ви, дайте предимство именно на твърдите умения и тези, които могат да се изразят количествено.

3. Мислете за вашата лична марка.
Личното брандиране е все по-важно и трябва да сте сигурни, че възможността за работа се вписва в бранда ви. Под това имаме предвид да знаете какъв тип услуга предоставяте на компанията и какви набори от умения поддържат тази услуга.

4. Персонализирайте всичко!
Последната стъпка при вземането на решение кои умения да бъдат включени в автобиографията ви е персонализирането. Няма начин да ползвате един и същ шаблон СВ за всяка позиция, за която кандидатствате – важно е да подчертавате всеки път конкретните умения за различните работни места. Това е реалността и я приемете, ако трябва да кандидатствате на 100 места, приемете, че ще персонализирате СВ–то си сто пъти.

Докато обмисляте автобиографията си, не забравяйте, че имате повече умения, отколкото предполагате. Вашата работа е да улесните работодателите да видят връзката между вашите набори от умения и наборите от умения, необходими за извършване на работата. Когато се съмнявате, запитайте се: „Мога ли да определя това количествено?“

Целта на този етап от процеса на търсене на работа е да получите интервю. За останалото ще се тревожите после. Какви умения ще ви доведат до вратата на интервюиращия?