Бъдеще

Кои са поколението „сандвич“ и как да се погрижат за себе си

·

През 1981 година социалната работничка Дороти Милър използва за пръв път понятието „сандвичи“, имайки предвид жени между 30 и 40 годишна възраст, които са притиснати между растящи деца и застаряващи родители. Нарича се и „основно поколение“. Оттогава са минали десетилетия и „сандвичите“ са изместили възрастовия си диапазон, поради по-късното взимане на решение за раждане на деца и по-голямата продължителност на живота. В момента се смята, че поколението на „сандвичите“ са хора на възраст между 40 и 65 годишна възраст.

Голямо американско проучване показва, че 47% от хората в тази възрастова група имат и възрастни родители (над 65 години), но и възрастни деца, които все още не са станали финансово независими. 15% от анкетираните са принудени да помагат с пари и на двете групи. В България никой не е изследвал подробно „поколението сандвичи“, но можем да предположим, че има някои разлики – сандвичите са предимно жени между 45 и 65 годишна възраст, което произтича от по-ниските доходи, традициите, жилищният проблем, принуждавал поколения да съжителстват под един покрив.

В момента социолозите говороят и за „клуб-сандвич“ поколение т.е хора, които помагат не само на деца и родители, но и на внуци. Това се случва, ако децата им са се родили рано, не са наистина стъпили на краката си, но вече имат свои деца и изпитват финансови и жилищни проблеми.

Хората „сандвичи“ се сблъскват с много трудности, например:

Повечето от ресурсите им се дават на възрастни родители или деца.
В същото време никой не отнема работа, домакински задължения и други, така че на основното поколение не остават пари или енергия за себе си. Въпреки, че те се нуждаят много от инвестиция в кариера, семейство, здраве и хобита, такива е невъзможно да се направят.

Трябва да решават жилищни и организационни въпроси.
Ако възрастните родители се нуждаят от грижи, а цялото семейство е под един покрив това води до кавги, скандали, общо недоволство един от друг и емоционално изгаряне. Понякога „сандвичите“ са принудени да откажат работа или да я сменят с по-малко подходяща – за да могат да отделят време на близките си. Такива хора трябва да общуват с лечебни заведения, длъжностни лица и др. Жените от това поколение изпитват повече стрес всеки ден, отколкото всяка друга социална група.

Как да се погрижите за себе си, когато няма кой друг?

Pages: 1 2