Умения

Кои са и как да развиете 4-те ключови лидерски качества

·

Способност за контрол на емоциите
Самообладанието е ключово качество за всеки лидер (и не само).
Ако човек не е способен да контролира емоциите си, не е способен да управлява и да взима решения нито за себе си, нито за други хора.

Анализирайте какво предизвиква негативните ви реакции. Започнете да записвате и да мислите върху това защо определени ситуации ви влияят „да запалите“. Това ще ви помогне да разпознавате такива ситуации предварително и да не реагирате сляпо. Събирането на обратна връзка от хората, с които общувате също е много правилен ход – той ще ви научи да сте отворени към критика и ще подмогне мотивацията ви.

Психологическа устойчивост
Психологическата устойчивост е силно повлияна от това дали мислите негативно или позитивно. Именно това трябва да тренирате – мислене за растеж, търсене на начини да преодолеете ситуации и разглеждане на всяка ситуация като възможност.

На психологическата устойчивост освен позитивно мислене се отразява и готoвност за реакции при извънредни сигуации, план Б и С. Когато човек знае, че нищо не е фатално и има резервен план, той е много по-психически устойчив от човек, заложил всичко на една карта.

Почтеност
Репутацията ви е това, върху което се градят отношенията ви с околните. Придържайте се към ценностите и вярванията си във всички аспекти на живота, така хората ще знаят какво да очакват от вас. Научете се да признавате грешки и хората да ви възприемат като жив човек, а не като „началника“ – така ще дадете възможност и на другите да са по-отворени към вас. И не на последно място съпричастието – да проявявате състрадание и разбиране към колегите си, е безценно качество.

Адаптивност
Адаптивността е способността да променяш процеси, които не работят. Това изисква отвореност към нови идеи, смелост към нови крачки, аналитичност за проучване на различни опции, даване на шанс и излизане от зоната на комфорт. Страховете ви ви ограничават, ето защо, докато обмисляте решение, запитайте се какъв е най-лошият вариант – обикновено много лесно може да се прецени дали си струва риска.