Кариера

Кога да говорите за пари по време на интервю за работа

·

По принцип в България рядко човек упоменава очакваната заплата в самата си кандидатура, а също така не е често работодателят да я споделя в обявата за работа. Това създава атмосфера на неяснота и кръг, чиято съдба е да бъде прекъснат рано или късно. Но в момента все още битува практиката да се преговаря и да се говори за пари в различни моменти от процеса на кандидатстване. Дори да сте споделили очакванията ви за заплата в СВ-то ви, рекрутърите биха го приели като отправна точка за разговор, тъй като в повечето случаи тази сума се приема за „надута“ и надценена. От друга страна, работодателите също не споделят винаги очакваната заплата, защото искат да преценят стойността на кандидата не само по неговата кандидатура, а и по време на интервюто, когато лесно могат да проверят дали кандидатът притежава компетенциите, за които претендира.

Кога да говоря за пари?
Хората обикновено се притесняват да питат за заплатата при първия контакт, защото не искат да изглеждат заинтересувани само от този критерий. Но от друга страна времето е най-ценният ресурс, така че все повече рекрутъри не гледат на въпроса, ако е зададен веднага, като нещо ненормално. Това обаче носи известен риск, защото работодателите търсят хора, чийто интерес не се ограничава до парите и не идват в компанията „за пари“. Те следват логиката, че вниманието на кандидата трябва да е привлечено първо от работата,  задачите и отговорностите, от получаването на яснота по някои други въпроси, преди да се говори за пари.

Има едно старо правило, че когато отивате на интервю първо сте продавач, а после купувач. Ако следвате тази логика, разговорът за пари идва след като сте убедили работодателя, че сте стойностен кандидат. Това е в синхрон и с друга максима, която казва горе-долу същото – на първото интервю те ви избират, а на второто вие тях. Така става ясно, че разговорът за пари трябва да е част от края на първото интервю (ако е само едно) или на второто.

Въпросът за парите не опира само до правилния момент, а и до вида работа, която търсите. Има много позиции за масов подбор, при които заплатата е упомената в обявата, а ако не е, то въпросът е подходящ още в началото на разговора – товарач, касиер, куриер, сервитьор, продавач-консултант и много други – кандидатите за такива позиции питат веднага за заплатата, защото такива интервюта са бързи и не включват обсъждане на някакви специални условия. Също така, ако кандидатствате например за специалист по продажби е ясно, че мотивацията идва от печалбите, мотивирани сте да правите пари, така че е нормално да се говори за пари през цялото време, това не е нарушение на бизнес етикета. В случай обаче, че кандидастствате за позиция на професионалист, специалист, мениджър то това изисква различен подход – в този случай разговор за заплата още в началото не е съвсем подходящ, защото е по-важно да се справите с взаимните очаквания и едва след това да преминете към обсъждането на възнаграждения и материални стимули.