Now Reading
Как ще балансираме личния и професионалния си живот в близко бъдеще

Как ще балансираме личния и професионалния си живот в близко бъдеще

Балансът между професионалния и личния живот е вечен стремеж на професионалистите и изглежда, че от него зависи щастието. Това понятие обаче претърпява сериозни промени с течение на времето, а какво се очертава на хоризонта на близкото бъдеще и какво трябва да имат предвид работодателите?

Отдалечена работа.
От няколко години отдалечената работа е във възход, но в последните месеци тази тенденция се оформя като трайна промяна. Тази опция е желана, както за много служители, така и за работодателите, които спестяват значителни разходи. Това има дълбоки последици за баланса между професионален и и личен живот, които обаче не винаги са позитивни. Отдалечената работа може да затрудни отдръпването от работа – много хора изпитват трудности наистина да излязат от работното време. А това ще създаде нужда от намиране на начини за справяне, предотвратяване на бърнаут и намиране на баланса работа-живот.

Младите се притесняват от burnout.
Изследвания показват, че по-възрастните служители (бумъри, поколение Х) не са толкова загрижени от психичското и физическо изгаряне на работните си места. За разлика от тях милениалите и поколението Z са не само загрижени, а предприемат конкретни стъпки, за да предотвратят burnout синдрома. Това има потенциал да промени съществено баланса работа-личен живот в позитивна посока.

Други.
Съществуват редица теории и политики, които могат да повлияят на бъдещето на баланса между професионалния и личен живот.

Четиридневната работна седмица е тема, която се разисква в много страни. Ранните наблюдения показват, че тя може да повиши производителността, удовлетвореността и баланса между професионалния и личния живот.

See Also

Възниква и въпросът за работа-жизнена интеграция (подход, който създава повече синергии между всички области, които се определят като „живот“ – работа, дом, семейство, общност, лично благополучие и здраве), за който много експерти смятат, че основна роля има баланса между личния и професионалния живот.

За постигането на идеалния баланс между професионален и личен живот  всеки отделен служител в крайна сметка ще трябва да се изправи срещу себе си. Работодателите също трябва да разберат рисковете от това да не се грижат за личните нужди на служителите си.

What's Your Reaction?
Може и по-добре
0
Не ми допада
0
Става
0
Страхотно
0
Супер
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2020 Mindhire.me | All Rights Reserved

Scroll To Top