Бъдеще

Как ще балансираме личния и професионалния си живот в близко бъдеще

·

Балансът между професионалния и личния живот е вечен стремеж на професионалистите и изглежда, че от него зависи щастието. Това понятие обаче претърпява сериозни промени с течение на времето, а какво се очертава на хоризонта на близкото бъдеще и какво трябва да имат предвид работодателите?

Отдалечена работа.
От няколко години отдалечената работа е във възход, но в последните месеци тази тенденция се оформя като трайна промяна. Тази опция е желана, както за много служители, така и за работодателите, които спестяват значителни разходи. Това има дълбоки последици за баланса между професионален и и личен живот, които обаче не винаги са позитивни. Отдалечената работа може да затрудни отдръпването от работа – много хора изпитват трудности наистина да излязат от работното време. А това ще създаде нужда от намиране на начини за справяне, предотвратяване на бърнаут и намиране на баланса работа-живот.

Младите се притесняват от burnout.
Изследвания показват, че по-възрастните служители (бумъри, поколение Х) не са толкова загрижени от психичското и физическо изгаряне на работните си места. За разлика от тях милениалите и поколението Z са не само загрижени, а предприемат конкретни стъпки, за да предотвратят burnout синдрома. Това има потенциал да промени съществено баланса работа-личен живот в позитивна посока.

Други.
Съществуват редица теории и политики, които могат да повлияят на бъдещето на баланса между професионалния и личен живот.

Четиридневната работна седмица е тема, която се разисква в много страни. Ранните наблюдения показват, че тя може да повиши производителността, удовлетвореността и баланса между професионалния и личния живот.

Възниква и въпросът за работа-жизнена интеграция (подход, който създава повече синергии между всички области, които се определят като „живот“ – работа, дом, семейство, общност, лично благополучие и здраве), за който много експерти смятат, че основна роля има баланса между личния и професионалния живот.

За постигането на идеалния баланс между професионален и личен живот  всеки отделен служител в крайна сметка ще трябва да се изправи срещу себе си. Работодателите също трябва да разберат рисковете от това да не се грижат за личните нужди на служителите си.