Бъдеще

Как учениците в Япония изпробват различни професии

·

За да изберете професия е важно не само да знаете много за себе си и света на работата, но и да пробвате. Запознаването с професия на практика все още не е пълноценна работа, психолози и кариерни консултанти наричат това „професонална проба“. По време на професионалната проба ученикът придобива безценен субективен опит, който не може да се получи от информация. По врема на такава практика ученикът получава първи умения и компетенция в професията и усвоява някои инструменти и технологии, оценява дали професията му е интересна, дали се чувства добре в организацията и каква позиция би искал да заеме в нея, получава широк поглед върху други, свързани с професията фактори.

В Япония учениците изпробват евентуални професии по метод на Фукуяма, който включва три компонента: самоанализ, професионален анализ и професионална проба.

Всяка година учениците в 7-9 клас опитват 16 различни професии от различни области: бизнес, селско стопанство, наука, промишленост, услуги и др. За 3 години те имат време да практикуват 48 различни специалиности. Списъкът професии за изпробване отразява състоянието и нуждите на настоящия пазар на труда и осигурява различни видове взаимоотношения – с хора, природа, технология, знакови системи или художествени образи.

Японските работодатели приемат с желание ученици в такива програми за кариерно ориентиране, а държавата плаща такси на компаниите за това.

След преминаване на професионални тестове, резултатите се анализират. Учителите в училище оценяват всяко от придобитите умения по 5-бална скала и дават препоръки относно избора на сфера на дейност и продължаващо образование. До края на училището японският ученик ясно разбира накъде ще се насочи в бъдеще.

Качеството на японската система за кариерно ориентиране се обяснява с интереса на държавата към бъдещи квалифицирани специалисти в общество, където се обмисля законопроект за увеличаване на пенсионната възраст на 71 години.