Кариера

Как се обяснява липсата на опит в автобиографията

·

Опитът е първото нещо, което интересува работодателят във вашата автобиография. Този раздел не може да остане празен, дори ако нямате никакъв опит или пък сте имали „бяло петно“ по някаква причина. Въпросът е какво да напишете, така че да повишите шансовете да бъдете поканени на интервю без да лъжете (което е най-грубата грешка по принцип).

Ако нямате опит.
Ако наскоро сте завършили, е нормално да нямате опит. Но опция „без опит“ е неприемлива. Помислете, наистина ли съвсем нищо не можете да споделите – стаж, летен стаж или предишен опит от работа, който ви се струва несвързан (например продавач, сервитьор, оператор в кол център и т.н.). Ако наистина няма какво да напишете, насочете вниманието с друга информация като тема на дипломната ви работа. Също така, ако като причина за липсата на опит посочвате обучение, а годините и възрастта ви не кореспондират, е ясно, че има период, който е „празен“ и е по-добре да уточните какво се е случвало с вас през това време.

Ако опитът е малък или непълен.
Като цяло работодателите се интересуват от опита на кандидатите в последните около пет години. Разбира се има някои изключения (съвсем без опит или неквалифициран труд). В други случаи, ако има дисонанс между годината на завършване и факта, че имате само две години например трудов опит, ще е ясен сигнал за рекрутъра, че има несъответствия, които да се адресират. Ето няколко ситуации:

1. Големи пропуски в трудовия опит.
Пропуските с времето се нормализират все повече. Има хора, които прекъсват поради претоварване или нужда от префокусиране, по семейни причини, заради отглеждане на деца и т.н. Не се страхувайте, ако сте правили паузи, все повече работодатели не гледат с критично око към такива прекъсвания в кариерата. Стига да има някакво разумно обяснение за продължителния период на безработица в последните пет години, обяснете го накратко в „За мен“.

2. Работили сте извън темата.
Животът е това, което се случва, докато правим планове и повечето хора нямат линеарни възходящи кариери. Това е илюзия. Хората опитват различни неща, сменят професионални поприща и решават да се върнат към стари през цялото време. Има учители и лекари, които спират да работят по специалността си и стават мениджъри продажби. Има юристи, които работят като специалисти по комуникация и т.н. От една страна е разбираемо, ако искате да заобиколите такъв опит, ако той е излязъл от общия път на кариерата ви. Но от друга отново се пораждат въпроси за това „къде сте били“. Не пропускайте такива епизоди, запишете ги в трудовия си стажи и наблегнете на знанията и уменията, които сте натрупали, както и на функции, които се предполага, че ще се пресекат с работата, която търсите.

3. Не упоменавате собствен опит.
Някои хора не пишат, че са имали собствен бизнес в последните години и така полето остава „празно“. Но това е грешка, защото този опит е много ценен, това е вашият професионален опит и трябва да извлечете максималните ползи от него при кандидастването си.