Бъдеще

Как поколението Z ще промени работното място

·

Те идват и са различни – можем да им благодарим, защото хората родени между 1996 и 2010 година са на път да влязат в работната сила и да донесат със себе си различна енергия, приоритети, ценности и нужди. За да ги приемат, компаниите трябва да действат сега.

Според Forbes, поколението Z ще изкорени начините, по който компаниите взаимодействат със служителите, защото това поколение носи потенциала да го направи по няколко начина.


Техните високотехнологични умове не надделяват над човешките им нужди.
Gen Z е първото изцяло цифрово поколение и въпреки това копнеят за човешко общуване в работата. 90% от тях искат някаква форма на човешки елемент, вплетен в работата и екипните взаимодействия. Например, служител от това поколение би предпочел видеоразговори, вместо такива по телефона. За зумърите (gen Z) е характерно, че търсят обратна връзка от средата и ако има дори най-малък интерес към работата им, те са готови на чудеса от производителност.

Тяхното желание за баланс между работа и личен живот е много силно.
38% от зумърите разглеждат баланса между работа и личен живот като приорет при избора на работодател. Това е спад от 47% в сравнение с милениалите. Работодателите ще трябва да предлагат примамливи и приемливи условия отсега. От изпращане на периодични анкети, за да установят как се чувстват служителите на работа, през гъвкаво време и работа от дистанция, до организиране на групи за медитация на работното място и отстъпки в ползата на това служителите им да са подкрепени, работодателите ще се стараят все повече да отговорят на очакванията на зумърите.

Обратната връзка е необходимост за gen Z.
Ако в миналото оценките за ефективност и отзивите за работа са се случвали отвреме навреме или един път годишно и то, ако нещата не вървят добре, gen Z ще променят изцяло това, защото 60% от тях споделят, че искат мениджърите им да им дават обратни връзки поне един път седмично, ако не и ежедневно. Това може да се превърне в голяма тежест за мениджърите, ако не са подготвени предарително с време и процеси за подкрепа. Gen Z не само оценява честотата с обратна връзка, но също така оценява измеримостта. Това означава предоставяне на обратна връзка по проследим и обективен начин.

За gen Z провалът е инструмент по пътя на израстването.
Когато проектът не работи и целта не е изпълнена, за другите поколения това е сигнал за отстъпление. Това обаче не важи за поколението Z – в техните очи неуспехът е възможност за растеж и учене. 80% от тях виждат провала като нещо, което дава шанс за повече иновации и обучение. За тях провалът е инструмент в израстването.