Кариера

Как най-лесно да убиете шансовете си с мениджър по подбор на персонал

·

Не допускайте тези пет грешки, ако искате да се представите добре:

1. Липса на конкретност в автобиографията.
На теория колкото повече кандидатури за работа можете да изпратите, толкова по-голям е шансът да получите интервю. Но, ако напишете СВ-то си твърде общо и го изпълните с клишета, за да изглежда „всеобхватно“ и подходящо за изпращане навсякъде, ще откаже наемащия още на този етап. Необходимо е да имате солидна рамка на търсене (5-10 позиции, за които сте идеални кандидати), количествено измерими постижения в автобиографията си и добра селекция на потенциални работодатели, за да сте на една вълна с HR специалиста.

2. Твърде агресивно заявени амбиции.
Много е хубаво човек да е амбициозен, но внимавайте с размаха, защото наемащият иска да знае защо сте подходящ кандидат за съответната конкретна позиция, за точно тази работа. Ако наблягате твърде много за следващи стъпки, работодателят може да си помисли, че след една година ще напуснете и отново ще трябва да търси човек за мястото. По време на интервюто говорете най-вече за това как три-четири от най-силните ви умения ще могат да бъдат приложени незабавно, за да помогне на компанията.

3. Доверявате твърде много.
Мениджърът по наемане не е кариерен консултант. Не го възприемайте като ваш довереник, на когото можете да споделите твърде много за слабите си страни, уязвимостите си. Той не само трябва да намери подходящия кандидат, но и да управлява риска, ето защо ако чуе, че не можете да балансирате семейните си отговорности с работата си, много възможно е да ви отхвърли. Слабите страни се представят така, че да демонстират как биха довели до успех и прогрес т.е от отрицателното към положителното.

4. Не проследявате какво се случва след интервюто.
Добре е да изпратите имейл 24 часа след интервюто, да благодарите за възможността, а след няколко дни можете отново да напомните за себе си като добавите нещо, което не е било изяснено или е останало като отворен въпрос от интервюто. Така не само допълвате картината за себе си, но и сигнализирате, че действително се интересувате от позицията.

5. Нямате ентусиазъм.
На хартия може да сте идеалният кандидат, но трудно ще сте такъв на живо, ако не сте ентусиазирани от възможността да заемете конкретното работно място. Ентусиазмът не се учи, но съвсем спокойно може да е причината, поради която да ви наемат. Ако не сте запознати с мисията, културата, новините на компанията, ще ви е по-трудно да демонстирате мотивация. Но ако вашите ценности и идеи са в тон с тези на компанията и успеете да предадете емоцията от това, няма как да бъдете отминати.

Имайте предвид тези пет стратегии, когато се подготвяте за интервю – с тях ще е невъзможно да провалите шансовете си с мениджъра по подбор.