Социални умения

Как да формирате умение за критично мислене

·

Критичното мислене е умение, което е много важно не само за физическото ни оцеляване, но и за подобряването на света, в който живеем. Благодарение на критичното мислене взимаме решения като това да не разчитаме на орбиталното движение на планетите, за да изберем партньор в живота си например. За кариерата критичното мислене е от изключително значение, защото благодарение на него решаваме редица проблеми като управление на времето, поставяме под въпрос адектватноста на стари практики и въвеждаме нови. Независимо как са използвани уменията ни за критично мислене работодателите ни искат да имат в състава на организациите си личности, способни на такова, които да решават проблемите и да взимат решения без много надзор.

За да разгърнете пълния си потенциал на критично мислене, трябва да развиете някои ключови черти у себе си като:

Наблюдателност. Забелязването на детайли и събиране на данни с помощта на сетивата е един от първите навици, които резултат на това нашите наблюдения водят до формиране на собствено мнение и по-дълбоко разбиране на реалността.

Любопитство. С възрастта вроденото ни любопитство изчезва, но интересът към хората и света е характерен за лидерите. Любопитството се развива, когато човек не приема нещата за даденост а постоянно се интересува от това как функционира света.

Обективност. Стопроцентна обективност е невъзможна, защото тя винаги е повлияна от личен опит и мироглед, но концентрацията върху фактите и научите оценки и информация са гарант за безпристрастност.

Самоанализ. Умението да се самоанализираш означава и размишление върху възможните заблуди, което помага за оценката и изучаването на мисли, чувства и усещания.

Аналитично мислене. Способността за аналитично мислене е много важна – анализът винаги се състои от наблюдение, събиране на информация, оценка и доказателства. Само така може да се достигне до обективен извод.

Умение за проверка на значимостта на информация. Входящата информация винаги в началото изглежда ценна, но това не винаги се потвърждава. Помислете дали източникът на информация е актуален, дали е безпристрастен или отклонява от по-важна гледна точка.

Умение за правене на предположение въз основа на факти. Не винаги информацията е придружена с обяснения за значението. Тогава трябва да се оцени и да се направят собствени заключения въз основа на необработени данни. В този случай е необходимо да се вземат предвид възможните сценарии за развитие на събитията.