Социални умения

Как да управлявате очакванията в работното си ежедневие

·

В работата е важно служителите да разбират ясно какво се очаква от тях от страна на колеги, началници, подчинени, клиенти и партньори, а също така е важно самите те да разбират своите очаквания от другите. Накратко, ако очакванията са нереалистични, коригирането им е важно условие за избягването на проблеми, неприятни чувства и недоразумения.

Да управляваш очакванията е умение, за което не се говори много често по време на интервю и изобщо. Но това е много важно гъвкаво умение, което е свързано с уменията за слушане с разбиране, дипломатично преговаряне, критично мислене и др. Да не изградите умение да управлявате очакванията означава, че сте изложени на риск често да влизате в недоразумения, конфликти и разочарования. Например, ако сте си мислели, че да работите до 23 часа всеки ден по новия проект с ценен клиент ще ви донесе увеличение на заплатата, защото мениджърът ви ще забележи и оцени услията ви, може и да не се почувствате добре, ако се окаже, че той нито е забелязал, нито възнамерява да ви увеличи заплатата, а просто ви дарява с усмивка и похвала на срещата на екипа. Управлението на очакванията служи точно, за да си помогнете да избягвате подобни ситуации.

Разчитайте на конкретика, факти и общуване.
Една от грешките, която хората правят е, да изграждат предположения, които не са свързани с конкретна, разбираема информация. Ако вземем горния пример, при койтo сте изградили предположение, че усилията ви ще са възнаградени материално и не сте го потвърдили от никакви по-конкретни факти, например разговор с началник, предоговаряне на условията и др., то това е много вероятно да доведе до недоразумение. Трябва да говорите – да задавате въпроси, да споделяте очакванията си и да получавате потвърждения, че те са адектватни. Вероятно този съвет звучи лесно, но твърде много хора не го следват – ако не кажете какво искате и какво очаквате от хората, те може просто да не разберат, че очаквате изобщо нещо. Изисквайте конкретна информация, например „До колко часа трябва да свърша това?“ или „В имейла споменаваш Иванов, но после изглежда, че координацията на задачата се прехвърля върху мен, така ли е?“, „Мога ли да разчитам на компенсация, ако приема този допълнителен проект?“.

Не чакайте проблемът да се задълбочи.
Ако има нещо неясно и смятате, че очакванията към вас са нереалистични или несправелдиви, то не чакайте, а изяснете въпроса на момента. Разглеждайте коркцията на очакването като напълно нормална част от работната ситуация, каквато е. Например в споменатата по-горе ситуация работодателят ви може да каже „Не, за момента нямаме възможност да ти увеличим заплатата“, но вие бъдете готови да преразгледате очакването си за увеличение, ако е било твърде високо и да го коригирате по някакъв компромисен начин, като попитате дали не може да получите компенсация под друга форма, например платено от компанията обучение, условия за гъвкаво работно време и т.н. Тоест, всяко нереализирано очакване следва корекция и следващо очакване, което изисква потвърждение.