Кариера

Как да търсите работа, ако сте имали собствен бизнес

·

Ако бизнесът ви се е оказал неуспешен и искате да се върнете на работа, то със сигурност сте се задълбочили в доста процеси и сте развили много ценни умения и качества, които биха били от полза на потенциални работодатели. Но как да ги убедите, че не сте рисков кандидат, а такъв с рядък опит в различни области?

Има ли проблем?
Съществува известен стереотип към бивши предприемачи, че те могат да са по-нелоялни към компанията и ще искат да се върнат към бизнеса си, а също така и че не могат да работят под ръководство. Хора, които се връщат от свободата на решенията си към длъжностни характеристики и целят работа в компании със сложни работни механизми и процеси могат да се възприемат като нанадеждни. Но на места, където се търси решителност, отговорност и независими решения, бившите бизнесмени са добре дошли.

Как да напишете СВ–то си?
Ако сте били индивидуален предприемач като последно работно място не пишете „Иван Иванов ЕТ“ например, а „Предприемаческа дейност“, което звучи по-добре и добавете информация за посоката на дейността и индустрията. Ако не кандидатствате за мениджърска позиция, избягвайте думи като „собственик“, което може да предположи, че е трудно за един бивш бизнесмен да работи под ръководство на мениджър. Също така, ако бизнесът ви не е продължил дълго, то кандидаствайте за ниво на позиция от преди това или малко по-висока. Бивши предприемачи имат често много високи очаквания за мениджърски позиции, които не кореспондират с нивото им като наети, което може да не е било над обикновен специалист. Ще е трудно да получите веднага лидерска позиция, за сметка на това израстването ви изобщо не е изключено.

Опишете последното си работно място (бизнеса ви) съобразено с изискванията на позицията.
Опишете функциите си в началото на описанието и формулирайте всичко максимално кратко, но детайлно, не просто като кратък списък отговорности. Например вместо „Управление на компанията“ напишете „Управление на компанията, разработване на маркетинг стратегия и поставяне на цели на служителите (10 души)“. Или вместо „Работа с доставчици“ се опитайте да добавите, ако сте имали, ключови доставчици или продуктови групи и т.н.

Как да се представите на интервюто?
На интервюто ще ви питат редовните въпроси, но е много вероятно и да ви зададат например въпрос като „Защо решихте да се върнете към наета позиция?“. Не се чувствайте обидени, това е просто въпрос, който цели да изясни мотивацията ви. Бъдете честни в отговора и кажете например: „Исках много да започна свой бизнес, тъй като не виждах перспективи за растеж в предишната си работа. Направих проучванията си и организирах процеса, но в определен момент възникнаха трудности…“ и споделете какво се е объръкало.

Също така наблегнете на уменията, които сте развили – особено, ако сте имали малък бизнес е много вероятно да сте работили неуморно, изпълнявайки най-различни роли и във всяка от тях сте развили конкретни знания, умения и качества, които трябва да изведете на преден план в СВ-то си, отново с фокус върху конкретната позиция и изискванията за нея.

По време на интервюто се стремете максимално към целта да убедите работодателя, че не сте дошли, за да натрупате липсващ опит или да изчакате по-добър икономически климат, а че сте готови да се развивате в рамките на компанията и да използвате натрупания опит в нейна полза. Подчертайте, че сте придобили този опит в собствената си компания и ще можете да предотвратите подобни грешки в друга организация. Посочете, че можете да изпълнявате сложни задачи и се надявате да бъдете част от успешен екип – разбира се, ако наистина искате.