Продуктивност

Как да си водите бележки от лекции и презентации ефективно

·

Воденето на бележки е лесна работа, но много често човек, връщайки се към тях, не може да разбере какво е написал и в каква връзка. Ето защо, има няколко неща, които можете да изпробвате в търсенето на подходящия начин за водене на бележки.


Метод на Корнел.
При този метод страницата се разделя на две колони. Лявата е малко по-тясна – тя ще съдържа теми, планове, основни мисли, нови думи. В дясната се пише кореспондиращата информация – всичко, което можете – рисунки, диаграми, таблици, обичайните неща, като не забравяте да маркирате темите вляво. Отвреме навреме затваряйте дясната колона и проверявайте дали сте запомнили за какво става въпрос. Можете ли да го разкажете със собствени думи?

Това се нарича метод на Корнел – някои варианти на тази система оставят място в долната част на страницата за обобщение на написаното, но това не винаги е ефективно

Използвайте цвят.
Забравете погледите и носете със себе си цветни химикалки, маркери, моливи. Използвайте цвят за бележки, за изчертаване на диаграми, подчертаване на заглавия – всичко това помага да се съсредоточите върху главното и да не забравяте нищо, а в процеса на работа с информация ще я запомните естествено, без да се насилвате излишно.

Лаптоп.
Ако работите с лаптоп, има много прогрми, които позволяват бързо писане на текст и организиране на информацията, освен това можете да споделяте и обсъждате случващото се бързо с другите.

Добрата стара тетрадка.
По принцип, когато човек пише на ръка, той стимулира паметта си повече, отколкото, ако го прави на клавиатура. Затова, добрата стара тетрадка не е никак за подценяване. А и някои неща като диаграми например се записват много по-лесно на ръка, отколкото на лаптоп.

Съкращения.
Научете няколко основни съкращения – използвайте всичко в бележките си – компютърен жаргон, символи от стенография, съкращения на думи.

Не пишете.
Никога не пречи просто да седите и да слушате, вместо да записвате всяка дума. Ще имате възможност да проследите мислите на лектора и да задавате въпроси. Ако можете да записвате лекции в аудио, още по-добре – тогава слушайте вече познатия текст в спокойна обстановка и запишете основните моменти.