Кариера

Как да се предпазите от работодател със „семеен“ тип култура на компанията

·

В продължение на темата за вредата от семейния тип корпоративна култура, за която можете да прочете тук, ви предлагаме и няколко конкретни съвета за това как да се предпазите, и каква е здравословната настройка към работата – още от самото интервю. 

1. Следете за думите.
Най-очевидно действие е да следите за думите, с които една компания представя насърчаването на здравословната и подкрепяща култура – дали изполва „семейния“ наратив, защото той говори и за съотвения манталитет. Вместо за „семейство“, обърнете внимание на компании, които ползват думи и виждат себе си като „отбор“. По този начин компанията запазва културата на съпричастност, колективност,
споделени ценности и цели, като същевременно очертава култура, основана на представянето.

2. Внимавайте как се водят разговорите.
Ако вече сте на интервю или в компанията, внимавайте за това как се водят разговорите – високата производителност винаги е определена от целта, а това означава разграничаване от концепцията за „семейство“. Трябва да знаете какво се очаква от вас и как ще успеете на работа, да има очертана ясна граница между работния и личния живот.

Още в периода на интервю и адаптиране на позицията трябва да са определени работните очаквания, ето защо питайте – по какъв начин работодателят преценява нивото на представяне и как се справя с проблеми с баланса между професионалния и личния живот? Ако линията е твърде размита, това не е добър знак за културата на компанията и вероятно трябва да проведете още разговори.

3. Преценете нивото на мениджъра си.
Мениджъри, които преминават общите цели през семейния фокус („Ние всички сме в това“, „Всички споделяме една и съща цел“) по всяка вероятност неволно подхранват чувство за лоялност и по-силна ангажираност. Добрият мениджър винаги ще дефинира целта и ще помогне на служителя да стигне до нея – Какво се опитвате да постигне екипът? Каква е ролята на служителя, за да помогне, за да се стигне до нея конкретно?

4. Поставете ясни граници.
Колкото по-неясна е политиката, толков повече възможности има за недоразумения. Изисквайте да сте наясно с това какво се очаква от вас, когато става дума за работното ви време. Подчертайте, че цените компания, в която стандартното време за почивка не само се уважава, но и насърчава. Информирайте се дали има екипни споделени календари за работа, ваканции и други.

5. Попитайте за политиката им за претовареност.
Когато служителите са претоварени, те вече не могат да управляват очакванията и насреща трябва да има налични опции за подкрепа и връщане в пътя. Можете ли да си вземете почивка? Можете ли да разчитате на промяна на приоритетите?

6. Приемете временността на взаимоотношенията ви.
Връзката с работодател не е кармична и вечна, каквато е тази със семейството. Бъдете реалисти и приемете взаимно временния и професионален характер на вашите взаимоотношения. Помнете, че тези отношения са преходни.

.