Кариера

Как да се откроите на работното си място

·

Общо казано има две групи служители – такива, които стриктно се придържат към длъжностната си характеристика, когато работят и такива, които са ангажирани повече и допринасят по всякакъв начин. Те са разбрали, че работодателите наемат хора не само, за да вършат конкретна работа, а и да бъдат част от компанията с допълнителното активно отношение към аспекти като печалби, спестяванe на разходи, внедряване на нововъведения и т.н. Ако искате да имате шанс да напреднете и да се утвърдите в кариерата, трябва да сте от втората група.

Имайте предвид, че когато става дума за повишение, обикновено се търсят не тези, които са се циментирали като най-добре вършещи конкретната работа, а лидерите. Много хора не разбират това и попадат в капана на средния мениджмънт, където се превръщат в толкова важна и незаменима брънка, че никога не получават повишение – просто на нивото им не могат да се лишат от тях. Затова е важно да се откроите по правилния начин. Ето не един, а 10 такива:

1. Предлагайте идеи и правете предложения – започнете от идеи за собствената си работа и как да е по-ефективна и успешна и после ще започнете да правите предложения за подобрения и в по-широк мащаб.
2. Не стойте тихо на срещи – участвайте с коментари и задавайте въпроси.
3. Правете повече от това, което се изисква на работата ви – направете една крачка в повече, например ако работите с клиент и го насочвате клиент да се обади на определено място, предложете му да се обадите вместо него. Това е именно отношението и плюса, към който да се стремите, не да вършите работа на трима служители.
4. Предлагайте помощ на другите – превърнете се в човек, на когото може да се разчита за помощ и съвет.
5. Бъдете проактивни – не чакайте проблемите да се случат, за да действате, опитвайте се да реагирате предварително и да предотвратявате проблеми.
6. Бъдете наистина част от компанията – ако работите в среда с висока култура на работното място, е по-лесно да се почувствате част от нея. Не странете от събития и инициативи.
7. Правете неща, без да ви подканят. Ако видите, че нещо трябва да се направи и никой не го прави, направете го.
8. Доброволствайте. Ако се търсят доброволци за определена дейност, например благотворителна, запишете се, поискайте да сте част от нея. Това е все по-важно в много организации.
9. Поемете инициативата, когато можете. Хората, които могат да хванат кормилото в кризисен момент, са лидерите. Тишината никой не я чува, но ще се откроите, ако показвате, че се стремите към лидерство.
10. Не говорете никога против компанията ви. Ако не сте съгласни с нещо, не се конфронтирайте, не започвайте да обсъждате хора и ситуации – това е най-прекият път да убиете кариерата си. Вместо това, задавайте въпроси. Задаването на въпроси говори за ангажимент, за анализ и за желание за подобрение. Това ще ви открои.