Продуктивност

Как да проведете правилно сесия за мозъчна атака

·


Темповете на промяна постоянно се ускоряват, а с тях и темповете на бизнесите. Това носи нови проблеми за решаване, повечето спешни. А новите проблеми изискват нови идеи. Как да ги генерирате бързо? Един от методите е много старомоден, но ефективен – сесия за мозъчна атака

Хората често говорят за брейнсторм (мозъчна атака), но мнозина не знаят как да проведат такава сесия. Простата дефиниция е, че мозъчна атака е среща между двама или повече души. Един човек (организаторът) поставя въпрос, на който трябва да се отговори или проблем, който трябва да се реши. Всеки от участниците нахвърля идеи за много кратко време. Организаторът събира идеите, след което работи с групата, за да избере най-полезните, които след това се използват за формулирането на план за действие.

Процесът може да се приложи към произволен брой участници и ако всичко се извършва правилно, една сесия за мозъчна атака не надвишава 20 минути или по-малко. Мозъчната атака е много формална процедура и има причина да е такава – правилата ускоряват процесите. Ето защо всички в групата трябва да са наясно с тези правила, за да ги спазват.

Колкото по-опитна е групата в мозъчни атаки, толкова по-добре ще се справя. Има смисъл, ако никога не сте правили такива сесии, да започнете с по-прости проблеми за решаване, за да свикнат хората с концепцията и да се отпуснат.

1. Представяне на проблема.
Представянето на проблема е задаването на въпроса. Той може да е „Как да… ?“, „Ситуацията е… „ или „А сега какво да правим?“. Въпросът се записва на дъска, флипчарт или комуникационно приложение.

2. Генериране на идеи.
Дайте време на участниците да дадат идеи (2-3 минути). Неотложността ще ги мотивира да излязат с първите отговори, първите неща, които се сетят, без мислите им да се филтрират от понятия, практичност или страх да не изглеждат „глупаво“. При екипна среща участниците могат да „извикват“ отговорите, а организаторът да ги записва на дъската. Това облагодетелства екстровертните членове на екипа. Друг начин е да помолите хората да напишат отговорите на хартия и да ги предадат или, ако формата е онлайн, да ги запишат в приложението на чата.
На този етап на събиране никой няма право да критикува или коментира идеите.

3. Филтриране на идеи.
В един момент идеите трябва да се класират. Това може да стане, ако например имате 10 идеи на дъската и помолите участнците да ги класират от 1-10 от добра към лоша идея. Всеки дава оценката, а идеята с най-нисък резултат е „победител“. Екипът може да гласува за най-оригиналната/креативна идея и да се оформи топ 3 на резултата. След като имате своя топ 3, от вас зависи да решите какво ще се случи след това. Ако искате от екипа план за осъществяването на идеите или искате да напишат предложение към ръководството например, това зависи от конкретната ситуация.

Една от ползите на сесиите за мозъчна атака е, че това е не само чудесен начин за генериране на идеи, но и за сплотяване на екипа. Участниците наистина виждат различната страна на личността на колегите си и заработват като група, а не като съвкупност от индивиди, които правят сходни неща в офиса.