Умения

Как да преодолеете навика да отлагате

·

Отлагането е неприятен навик, който е изключително вреден и се заражда от няколко основни тригера – скука, отчаяние, сложност, стрес, неопределеност, хаотичност, отсъствие на награда, безсмисленост. А за да се изпълни една задача, трябва да се преминат четири основни етапа – начало, план, действие и край. Започваме да отлагаме, когато един от тригерите пречи на този процес. Така че, за да се справим с отлагането, трябва да се справим с тригерите.

Скуката, отчаянието, трудностите и стреса имат свойството да се появяват във всеки един етап от изпълнението на дадена задача. Неопределността, хаотичността, липсата на награда и безсмислеността обикновено са характерни за някои от етапите на началото и действието. Рядко има хора, които имат целия набор от тригери за отлагане – напълно е възможно да се справите с тези, които имате. Това става като промените отношението по един от основно три начина:

1. Намерете източника и определете задачата, с която ще се борите.
Преди да се борите с отлагането, трябва да знаете какво го причинява – определете тригерите си. След това следвайте класическия начин за управление на времето (матрица на Айзенхауер). Разделете задачите си на 4 категории: спешни и важни; неспешни и важни; спешни и маловажни; неспешни и маловажни. Има смисъл да се борите само с отлагането на спешните и важни неща.

2. Преценете реалните си възможности.
Ако имате задача за изпълнение, трябва да определите кой е най-добрият начин за вас да работите по нея – с прекъсвания или без, вечер или сутрин, разделена на подзадача или наведнъж? Каквото и да решите, започнете веднага по правилото за 10 минути – дайте си 10 минути да работите по задачата веднага, а после тя ще се намести в общата картина на плановете ви.

3. Променете задачата.
Всяка от причините за отлагането може да се подпомогне ефективно, ако на задачата се придаде противоположно значение. Например, ако имате да свършите нещо скучно, опитайте се да вложите креативност и забавление към задачата. Не е случайно, че се предлагат толкова цветове и дизайни на канцеларски пособия например – те правят най-рутинните и скучни задачи интересни и внасят свежест и забава в процеса на изпълнение.