Кариера

Как да отговорите на три от най-често задаваните въпроси по време на интервю за работа

·

Въпросите за интервюто не са толкова прости, колкото изглеждат – понякога трябва да се разкодира истинското им значение и причините, поради които се задават. Ето три такива сред най-често срещаните въпроси за интервю, какво наистина пита мениджърът по наемането и как да отговорите:

„Разкажете ми за себе си.“
С този въпрос мениджърът по наемане иска да знае какво е вашето образование, трудова история и професионални стремежи, свързани с позицията.

Когато отговаряте, изберете ключова информация за работата и образованието, която показва пригодността ви за позицията и компанията. Например, ако сте наскоро завършили, можете да кажете „Завърших университета Х специалност У, а после завърших специализация/стаж, където направих … (посочете постиженията, които отговарят на длъжността), което затвърди убеждението ми, че това е професията, в която искам да се развивам.“

„Къде се виждате след 5 години?“
Това, което иска да знае интервюиращият е по какъв начин тази позиция отговаря на дългосрочните ви цели (и изобщо имате ли такива). Как да отговорите: не казвайте, че не знаете (дори да не знаете) и не се фокусирайте върху личния си живот (например интервюиращият не иска да знае дали се виждате женен/омъжена с деца). С отговора си трябва да покажете на работодателя, че мислите за кариерата си и че вашите професионални цели са в съотвествие с работата, за която кандидатствате.

„Какво ви мотивира, за да се представяте добре?“
Реално работодателят ви пита дали сте трудолюбиви и дали трябва да ви принуждава по някакъв начин, за да си вършите качествено работата. Как да отговорите: успешните служители са вътрешно мотивирани, така че ако сте такъв, дайте пример за случай, в който сте постигали цели и сте допринасяли за екипа, благодарение на вътрешна мотивация за това. Няма да направите добро впечатление, ако кажете, че се мотивирате най-добре за работа от страх, принудително дисциплиниране или материални неща.