Кариера

Как да отговорите на въпроса „Какво ви отличава от останалите кандидати?“ по време на интервю

·

Ако кандидаствате за квалифицирана работа, е много възможно да сте в конкурентна среда от квалифицирани кандидати, а това означава да се отличите по правилен начин, така че работодателят да разбере, че сте правилния човек за позицията.

Въпросът „Какво ви отличава от останалите кандидати?“ звучи малко подвеждащо. Вие не познавате останалите кандидати и не знаете какво ви отличава. Но интервюиращият задава въпроса, за да чуе какви знания, умения и квалификации цените най-много в себе си и да чуе нещо, което е уникално и ви прави подходящ кандидат. Така че този въпрос не е за другите кандидати, а за вас.


Как да отговорите на въпроса „Какво ви отличава от останалите кандидати?“
За да подготвите отговор, който ще впечатли мениджърите по наемане, трябва да запазите фокуса си върху най-важното нещо: интересите на работодателя. Това означава да проучите добре изискванията за работа и да опишете своите квалификации, така че да намерите пресечената точка между двете. Изберете няколко от силните си страни, които са свързани с изискванията за работа, и ги използвайте като ядро за вашия отговор за това какво ви отличава сред другите кандидати. Това могат да бъдат професионални умения, области на експертиза, лични качества или всякакъв свързан опит.

Освен това трябва да помислите за това как да надминете конкурентите – опитайте да предвидите какво биха казали другите хора, като гледате изискванията. Мислете абстрактно и намесвайте хората в разговора. Например повечето сигурно биха казали, че са „екипни играчи“, но ако познавате точно какви умения се включват в това понятие, ето посока, в която да се отличите.

Опитайте се да доказвате всяко твърдение за себе си с примери. Всички ще кажат, че работят добре под стрес, но вие дайте кратък пример за стресова ситуация и как сте се справили. Не отегчавайте интервюиращия прекалено и никога не излизайте от темата – какво точно би получил работодателят от вашия пример/опит, което ще е полезно за него.

И все пак, ако не знам какво ме отличава?
Питайте другите. Вашите клиенти, колеги, шеф, близки често виждат това, което се борим да разпознаем в себе си по-лесно от нас самите. Със сигурност ще изтъкнат качества и умения, за които не сте се сетили и дори не сте мислели, че притежавате. Запишете си ги и помислете за тях, преди да започнете подготовката си.