Кариера

Как да отговорите на най-често срещаните въпроси по време на интервю за работа

·

Разкажете за себе си.
Тук може да има уловка. HR мениджърите нямат право да задават някои въпроси, но може да се опитат да разберат отговорите им. Ето защо по правило не отговаряйте на въпроси, които могат да ви навредят. Най-малкото не знаете човек с какви предразсъдъци стои насреща.

Добрата стратегия включва да не разказвате цялия си живот, събеседникът ви със сигурност не се интересува от това. Най-добрият начин за отговор е, да говориет за интереси и опит, свързани с работата, за която кандидатствате.

Назовете силните си и слаби страни.
По принцип по-лесно е да говорите за силните си страни. Например, че забелязвате детайли или че работите добре в екип. Също така тук е моментът да дадете някои примери за тези качества – какви стъпки предприематее, за да растете, какви са зоните ви на развитие.

По-трудно човек говори за слабите си  страни. Не е препоръчително да повтаряте клишета като „голям работохолик съм“. По-добре е да кажете честно – например, че преди понякога сте закъснявали, но с времето сте го превъзмогнали и вече закъснявате рядко.

Къде се виждате след пет години?
Това, което интервюиращият иска да знае, е, дали позицията, за която кандидатствате, съответства на плановете ви за кариера. Отговорът тук ще покаже колко сте реалистични спрямо очакванията си.  Можете да споделите, че планирането не ви е чуждо, че се надявате да създадете професионална база да поемате допълнителни отговорности. Грешка е да отговорите с „Не знам“ или да оригиналничите  с „Виждам се на Вашето място“. Никой не знае къде ще е след пет години, но интервюиращият трябва да разбере колко сте ангажирани с работата си и индустрията като цяло. Добра стратегия е да кажете, че е трудно да посочиет точната позиция за след пет години, но в идеалния случай искате да се предвижвате нагоре по кариерната стълбица на тази компания.

Какви са изискванията ви за заплата/ Каква заплата очаквате?
Това е може би най-трудният въпрос – отговорът показва колко сте реалистични в очакванията си. На първо интервю е добре да не отговаряте на въпроса.  Вероятността интервюиращият да каже някаква сума не е голяма, ето защо задайте вие някави рамки. Тук от ключово значение е проучването  –  да разберете какви са заплатите в сектора, да вземете предвид образованието и опита, региона, където се намирате, реалистичните разходи, които имате и доходите от които се нуждаете, за да имате желания стандарт на живот. Когато споменете рамките на очакванията си, трябва да бъдете ясни и кратки. Както и да бъдете готови, че след това събеседникът ще мълчи известно време, преди да започнат същинските преговори.

Защо напускате предишната си работа?
Събеседникът трябва да разбере с какъв човек говори: някой, който търси само висока заплата или някой, който се нуждае от място, за да изгради дългосрочна кариера. По правило, ако имате някакви конфликти с настоящия си шеф, не е добра идея да разказвате за тях на интервю, нито да говорите лошо за него. Можете да кажете, че имате различни подходи към работата си, че не се чувствате достатъчно стимулирани и че търсите по-предизвикателна позиция. Хубаво е да споменете и какво добро ви е донесла настоящата работа, какъв опит нви е дала, какви знания и как този опит ще помогне да надградите себе си като професионалисти на новото място.

В случай, че търсиет работа, след като са ви уволнили, има някои важни неща, които трябва да избягвате – не „хвърляйте кал“ върху предишната компания и шеф за нищо на света. Споделете искрено, че виждате причината за освобождението и къде трябва да се подобрим. Споменете, че се отнасяте сериозно към бъдещето си и не сте фиксирани в миналото. И сте готови да приложим целия натрупан опит в градивна посока.

Ако сте напуснали по собствено желание, отново не говорете нищо лошо, не влизайте в подробности, че не сте харесвали старото място, а споделете, че цените опита, но чувствате, че е време да потърсите ново място за развитие, където да придобиете нови умения. Накратко, искате да намерим компания, в която да растете.

Защо трябва да ви наемем?
Този въпрос може и да не е зададен така директно, но той помага на мениджъра да разбере защо сте подходящи за свободната позиция. Тук трябва да се състредоточите върху опита и да споделите как той ще допринесе за развитието на компанията.

Можете да следваме следния примерен сценарий: Струва си да изберете най-добрият кандидат, смятам себе си за достъчно добър, защото съдейки по изискванията на свободното място и опита си, съм изключително подходящ за него. Например, направих (изброявате отговорностите) за моята компания и получих (списък с резултатите ви.). Освен това наистина харесвам вашата компания, защото (споделете аргументите).

Предварително трябва да сте запознати с длъжностната характеристика и да подчетаете три или четири важни подробности от нея. Например, ако няколко пъти има изрази като „мултидисциплинарен екип“ или „способност за работа в екип“, то тогава следва да наблегнете на тези ни способности, когато говорите за предимствата си.