Кариера

Как да направите адаптацията си на новото работно място по-лесен процес

·

Нова работа винаги е значи и нов стрес. Колкото и голям опит да имате, не е изключено в мислите ви да се промъкват неувереност и тревога, така че е важно да изберете правилната стратегия за справяне с позитивна настройка.

Докато постъпите на тази нова конкретна длъжност, сте имали не един и два епизода на адаптация. Хората постоянно го правят, още от постъпването им в детската градина. Адаптацията включва уменията да разпознавате правилата на новото място, какво се иска от вас и как успешно да се впишете и общувате в средата.

Най-трудната част от адаптирането ви ще премине за около месец-два. Толкова ще ви трябват, за да разберете как работи всичко в новата компания, кои са неписаните правила, какви хора ви заобикалят, каква е динамиката на управлението, къде са размитите линии и къде – фиксираните. Когато сте наясно с това, емоционалното напрежение и когнитивен стрес ще намалеят, защото вече ще изпробвате стратегиите си как да „плувате“ в средата и евентуално какво трябва да подобрите.

Адаптационният процес може да се раздели условно на две части: функционална адаптация и психологическа такава.

Първата включва всички аспекти на правилното ви функциониране на новата длъжност като навлизане в длъжностните ви задължения, свикване с условия на труд и интензивност на натоварването. Функционалната адаптация е очевидна и измерима за мениджмънта на компанията, защото могат да се поставят качествени и количестви индикатори, които да изяснят дали новонаетият служител действително има знанията, уменията и способностите, необходими за позицията.

Психологическата част от адаптацията е по-невидима и неизмерима. Тя включва психологическите характеристики на личността, взаимодействието и общуването с колегите, реакциите в определени стресиращи сигуации и др. За да се адаптирате по-бързо психологически, трябва да разпознавате кой кой е в екипа, към кого можете да се обърнете за съвет и напътствия и към кого не. Не на последно място трябва да оцените към кого и в какви ситуации е по-добре да имате по-неутрална позиция, оставайки позитивно настроени. Тук е важно и какви граници на общуване очертавате, например колко и каква информация за себе си споделяте с колегите си, колко сте готови да помагате с допълнителни малки задачи, как реагирате на критики, сравнявате ли се с другите и др.

Най-важното, за да бъде по-лек процесът на адаптация, е да наблюдавате себе си и да разберете с кое се чувствате добре и с кое не – например, може да ви е приятно да излизате с колеги за обяд, но може и да не вие приятно или да разберете кой как се отнася към извънредния труд, или какъв е стилът на общуване в екипа.

Ще спестите огромен стрес, ако не навлезете „с 200“ в офисните интриги, не участвате в критиките между колегите (които реално не познавате), ако сте внимателни към това каква информация за себе си споделяте.

В повечето случаи съвременните компании помагат на новите служители в адаптирането и средата е позитивна, така че ще получавате отговорите на всички въпроси, които ви интересуват. Но има места, където подходът е да пуснат новия служител в „дълбокото“ и да го натоварват, за да видят дали ще „оцелее“. Ако сте в такава ситуация и разбирате, че сте подложени на нещо като стрес тест, то трябва да сте особено внимателни към организацията на работа, сроковете, задълженията, разпоредбите и т.н. Записвайте си постоянно и водете отчет всеки ден за свършеното и предстоящето. Това ще намали стреса и ще ви постави на релсите на резултатната ориентираност – освен това като нищо това, което записвате, може да се превърне в полезно ръководство за тези, които ще дойдат след вас.

Не се страхувайте от грешки, повтаряйте си, че който не работи, той не греши. Но е важно да ги признавате и да търсите решения и помощ. Обсъждайте трудностите с началника и колегите ви, така по-бързо ще овладеете новите си функции и ще се впишете в екипа.