Продуктивност

Как да групирате правилно задачите си, така че да успеете с всичко

·

Преминаването от задача към друга е отнемащ времето процес. Хората работят най-ефективно, когато навлязат в „поток“ – напълно фокусирани и без разсейване. За съжаление не винаги е възможно да се хване потока, защото винаги сме разсейвани от куп други неща, изискващи вниманието ни, а и мултитаскингът е вкоренен в съзнанието, като символ на справянето.

Всъщност има трик, който да сведе до минимум загубата на време и енергия – пакетирането и групирането на задачи. Най-лесно е да се правят нещата в произволен ред, така не е нужно да се занимавате с планиране, приоретизиране и други скучни неща. При този начин стига да помните, го правите и минавате към следващата задача, която си спомняте. Това обаче не е правилно, освен ако нямате малко неща за запомняне, а и не е полезно за способността ви да се фокусирате. Когато задачите са произволни, превключването става по-бавно и се губи до 40% от продуктивността.

За сметка на това, ако групирате задачите, това ще ви улесни в преходите от една дейност към друга. Колкото по-сходни са задачите, толкова по-лесно е, след като свършите една, да започнете друга.

Задачите се пакетират по няколко начина:

1. Създайте списък със задачи.
Основното нещо е да отделяте време всеки ден или поне веднъж седмично, за да пишете какво предстои.

2. Разделете задачите на категории
Сега, когато списъкът е готов, разбийте всички негови елементи в категории. Например „Имейли“, „Обаждания“, „Писане на оферти“ и т.н. Отделни категории създайте за домашните си и лични задължения, задачи и др.

3. Блокирайте времето.
Всеки пакет трябва да отиде на мястото на времето, което е блокирано (резервирано) специално за него – в рамките на деня или в рамките на седмицата. През един период от време правете само неща от една категория и игнорирайте останалите.

4. Съобразявайте се с пиковете си на производителност.
Калибрирайте рабтота си спрямо продуктивността ви през деня. Някои хора са активни сутрин, но има и „сови“, които се фокусират по-лесно вечер. Намерете кога е вашият пик на производителност и изпълнявайте категориите с най-висок приоритет тогава.