Кариера

Какво съдържа едно добро мотивационно писмо?

·

Много хора декларираха мотивационното писмо за мъртво, защото широко се смята, че HR специалистите не четат мотивационните писма на кандидатите. Но мотивационното писмо, независимо дали е прочетено или не, е мощен инструмент за представяне, от който човек не би трябвало да се лишава.

За да се представите ефективно, трябва да демонстирате (във възможно по-кратка форма) защо сте най-добрият кандидат, а рекрутърът да си отговори на въпроса дали отговаряте на нуждите й, за да насочи вниманието си към автобиографията ви. Ето какво би трябвало да съдържа едно добре структурирано и представено мотивационно писмо:

– Кратко представяне и деклариране на намерението;
– Споменаване на точната позиция, за която кандидатствате.
– Изясняване на мотивите за кандидатстване в максимум 15 реда.
– Използване на цели изречения, без правописни грешки и в структуриран вид.
– Без излишно усложняване – подчертаване, удебеляване, оцветяване.
– С автентичен тон и без опити за оригиналничене.
– Уверете се, че в подписа на имейла съдържа всички данни за връзка.
– Използвайте професионално изглеждащ имейл адрес, състоящ се от името и фамилията ви.  
– Завършете писмото си с позитивно изречение, в което оставяте отворена възможността за следащите стъпки.