Социални умения

Какво представлява умението да преговаряш

·

Умението да преговаряш е много важно и все по-търсено от работодателите умение. То всъщност е комплекс от няколко други умения (много полезни и в личния живот), така че, ако декларираш това умение в СВ-то си, трябва да имаш предвид какво точно означава, за да бъдеш добре подготвен, когато работодателят те попита какво точно влагаш в него.


Преговорите са диалог, предназначен да създаде полезно споразумение между хора. По определение то изключва конфликт, но много често е така. Независимо от това, най-важното за положителен резултат е страните да са готови на компромиси.

Сред основните умения, които трябва да притежаваш, за да се наречеш добър преговарящ са:

Комуникативни умения – от това да си способен да изясниш твоята гледна точка до разбирането на това как разсъждава другата страна, да си добър в комуникацията е първата стъпка за добро преговаряне.

Организационни умения – човек трябва да е наясно с целта, информацията и връзките, за да осигури организирани и последователни преговори.

Настоятелност – в крайна сметка целта на преговарящият е да достигне до резултата, който си е поставил, така че умението да си настоятелен и последователен е често ключът към успешното преговаряне.

Активно слушане – при преговори е много лесно да не се слуша отсрещната страна, но това води до зацикляне на преговорите. Активното слушане и задаването на въпроси е много важно не само за разбирането на насрещните аргументи, но и за общата добра атмосфера на преговорите.

Контролиране на пристрастията – пристрастията обикновено се изграждат още с първата информация, например цена. Ето защо не е добра идея да чакаш някой да ти каже число, защото по този начин закотвяш даден елемент от преговорите, който после трудно се преодолява, ако е нежелан.

Способност за виждане на голямата картина – преговорите могат да приключат безславно и само заради един детайл от тях. Способността да се вижда целта и голямата картина е много важна за оценката на това на какви компромиси си готов, за да да изведеш положителен резултат.