Продуктивност

Какво представлява системата Agile Result за смислен и продуктивен живот

·

Английската фраза Agile Result може да се преведе като „гъвкав резултат“ или „гъвкаво изпълнение“. Понятието принадлежи на Джей Ди Мейер, мениджър на Майкрософт и автор на книги. Според него Agile Result помага на хората да бъдат отворени към промяна, реализиране на потенциала им и постигане на целите.


В същността си системата се състои от няколко принципа и техники, които, ако се въведат постепенно в живота и се практикуват, ще се отразят позитивно на качеството на живот и щастие. Ето 6 от тях:

1. Правило на трите.
Правилото е основната практика, върху която е изградена цялата система. Определят се трите основни задачи за деня/седмицата/месеца/годината и се отделя време първо на тях, а после на всичко останало. Правилото на трите може да важи за всички области на живота. Например отивате на обучение – фиксирайте три основни умения, които искате да развиете. Отивате на тренировка – направете списък на три приоритетни упраженения и т.н. Всяко нещо, което искаме и правим може да се раздели на такива приоритетни тройки.

2. Настройка за седмицата.
В понеделник определете 3 цели, които да постигнете в петък. В петък вечер погледнете назад и отбележете кое е свършено и кое не. Този подход  на самоанализ и отговорностможе да се приложи и към други периоди – месец, тримесечие, полугодие, година…

3. Равномерно контролиране на областите от живота.
Мейер казва, че е важно да не оставяме някоя област от живота ни да „виси“ и съветва да разделим живота на очевидни области: работа и кариера, личен живот и свободно време, хобита и творчество например. За всяка категория трябва да формулирате задачи, с които искате да се справите – тях Мейер нарича горещи зони. Проследяването на всяка гореща зона успоредно е най-важното, за да гарантирате, че контролирате равномерно областите от живота си.

4. Таймбоксинг.
По същество таймбоксингът е начин за управление на времето – разделете времето си на блокове (30 или повече минути) и давайте между 5 и 15 минути почивка между блоковете като оставяте 1-2 блока с по-голяма почивка, например 60 минути. Всяка задача от деня ви следва да е разпределена в някой от тези блокове, а стремежът трябва да е към намаляване на времетраенето на всеки блок (по-бърза работа).

5. Силна седмица.
Задачите се разделят на приятни и неприятни. Едните вдъхновяват, носят прилив на енергия, другите затормозяват и отнемат повече сили. Мейер препоръчва лошите задачи да са не повече от 20% от ежедневието ви, а също така препоръчва неприятните задачи да се вършат първо (през деня, седмицата).

6. 30-дневен маратон.
Според Мейер всеки човек трябва да отделя всеки месец, за да усвои определен навик, умение и да прави личен месечен маратон. В резултат на тези спринтове получавате видим напредък в рамките на 1 месец за цел, която искате да постигнете. Ако целта е по-голяма, задавате още един маратон със следващата цел за напредък.