Социални умения

Какво представляват трансферните умения и защо са важни?

·

Трансферните (още преходни, преносими) умения са качества, които носите със себе си на новата позиция, които ще ви направят по-ефективен служител. Смята се, че през годините учене и работа сте придобили много умения и навици, които могат да са полезни за много различни видове работни места. Тези умения, които пренасяте от място на място са трансферни.

Тези умения не са определени за конкретна област (спадат към гъвкавите умения) или професия. Особено полезни са такива умения, ако човек търси първата си работа или пък иска да направи драстична промяна в кариерата си. Включването на такива умения в СВ-то ви допринася за това да се откроите – ако има нещо, което ви е направило по-добър студент, служител и има възможност то да бъде пренесено на новото място, трябва да го упоменете.

Колкото по-широкоприложими преносими умения имате, толкова повече възможности ще имате в кариерата си и ще имате повече контрол върху професионалната си съдба.

Какви видове трансферни умения има?
Има много видове преносими умения, както вероятно можете да си представите от широкото определение за тях. Помислете сериозно какви подходящи трансферни качества можете да донесете от предишен опит, които ще привлекат вниманието на потенциален работодател и ще бъдат полезни в новата ви позиция.

Общи умения.
Има определени преносими качества, които са почти задължителни като стандарт за всяка професия. Те могат да бъдат наречени общи умения. Обикновено това са умения и внимание, които сте научили като студент или на която и да е предишна работа – следване на инструкции, слушане и общуване, точност, самоанализ, основни умения за писане, сътрудничество, спазване на срокове, управление на времето и др.

Междуличностни умения.
Способността за успешно взаимодействие с други хора е мощно предимство. Междуличностните умения са преносими в много различни професии и могат да бъдат изключително важен фактор за качеството на работата, която вашият екип произвежда. Примерите за такива включват комуникативни умения, умения за мотивация, емпатия, умение за работа в екип, активно слушане, управление на конфликти, координация, уважение, непредубеденост, даване и получаване на градивна критика и др.

Управленски умения.
Притежаването на качества за силен мениджмънт не означава непременно, че трябва да сте главен изпълнителен директор с дългогодишен опит. Лидерството може да бъде демонстрирано и като роля на капитан на отбор например или доброволчество, поемане на инициатива и ръководена на група. Примери за такива умения са разбиране и управление на бюджети, снабдяване с ресурси, решаване на конфликти, признаване на принос, разрешаване на конфликти, придържане към график, адаптивност и др.

Административни умения.
Административните умения включват ежедневни задачи, които позволяват на бизнеса да работи гладко. Тези видове преносими умения подобряват производителността и изброяването им може да направи автобиографията ви по-конкурентоспособна. Примерите за чиновнически умения включват основни компютърни умения, аналитично мислене, старание, водене на отчетност, ясна мисъл, скорост на писане, използване на дигитални инструменти като календари, електронни таблици и др.

Аналитични умения.
Да можеш да провеждаш изследвания, които водят до продуктивни заключения и решаване на проблеми, е преносимо умение. Към такива умения спадат целеполагане, приоретизиране, анализ на данни, водене на записки, проверка на факти, организиране на процеси.

Технически умения.
Техническите умения обикновено са твърди умения, което може да направи поставянето им в списък с преносими качества объркващо. Въпреки че компютърните и техническите умения обикновено включват процес на обучение и специфични знания, те все още могат да бъдат уместни за изброяване в автобиографията ви в определени ситуации.

Ако сте имали някакви технически умения в училище, това може да ви накара да изглеждате като по-опитен кандидат. Ако сменяте професията си, твърдо умение, което се е изисквало на предишната ви позиция, може да бъде изненадващо полезно в новата ви работа, например дизайн, кодиране, анализ на данни, управление на социални мрежи, техническа поддръжка и др.

Работна етика.
Притежаването на силна работна етика означава, че се гордеете с работата си и винаги я поставяйте за приоритет да отговаряте на очакванията. Работната етика надхвърля кариерата. Това е качество, необходимо, за да бъде успешен навсякъде и  може да ви направи идеален кандидат за наемане. Примери за такива качества са надеждност, гъвкавост, професионализъм, желание за учене, управление на времето (точност) и др.