Технически умения

Какво представляват твърдите умения?

·

Напоследък се акцентира основно върху важността на гъвкавите (меки) умения, но какво представляват твърдите, които сякаш остават в сянката на необходимите умения?


Като цяло твърдите умения са тези, които човек получава в класната стая, на студентската скамейка или в някакъв вид обучение. Ето защо, не е необходимо човек да има висше образование, за да притежава ценни твърди умения. По отношение на автобиографията ви, твърдите умения са тези, които изброявате като знания – езикови умения, компютърна грамотност и изобщо всички специфични умения, които ви позволяват да извършавате определен труд. Един голям проблем при твърдите умения е, че хората често не могат да ги откроят, а също така често се бъркат техническите умения с твърдите умения. Ето защо е важно да знате какво точно включва понятието „твърди умения“ (с няколко примера накратко).

Компютърни умения. Това са уменията, които ви позволяват да боравите със софтуер от най-различен тип, спрямо изискванията на работата, например програмите в пакета на Microsoft Office или програми за Database management и др.

Технически умения. Техническите умения са вече едно ниво напред пред компютърните. Това са умения, които ви извеждат на някакво ниво експертност по информационни технологиии. Техническите умения също така са свързани с науките и инженерството. Такива работни места са много специализирани и изискващи бази знания (или обучения, които предстоят), например Blockchain, Cloud Computing, HTML, CSS, Javasrcipt, AI, CRM и др.

Управленски умения. Хората могат да са лидери, но това не ги прави носители на управленски умения. В тази връзка мениджърите имат твърди умения, които ги правят пригодни за работата им, например бизнес анализ, планиране, логистика, продажби, проектен мениджмънт и др.

Маркетингови умения. Благодарение на Интернет всичко е маркетинг и има голямо поле за изява на маркетинг специалисти. Уменията свързани с такива позции включват например SEO, Google Analytics, AdWords, Content Management Systems, Social Media Marketing и много други.

Аналитични умения. Аналитичните умения преведени към твърдите включват усвояването на различни методи и инструменти, които ви превеждат през аналитичен процес, например Database Management, Data Engeneering, Data Mining и др.

Умения за писане. Не само писателите пишат и боряват с езика. Писането е важно за различни области от бизнеса, така че трябва да сте добъри в това – най-малкото трябва да знаете как да напишете имейл. Към тези умения спадат и преводи, техническо писане, писане на предложения, рипортинг, прес рилийзи, редактиране, копирайтинг и т.н.

Дизайнерски умения. И най-елементарните дизайнерски умения са предимство, но ако дизайнът е кариерен път, то той е съпроводен със задълбочени познания например във Photoshop, Illustrator, User Experience Design, Video Production, Acrobat и др.

Счетоводни умения. Много професии изискват известна степен на счетоводни или математически умения. Може да сте например в офис и да събирате ведомост или да сте на път и да трябва да отчетете командировка или пък да направите отстъпка в продажба и т.н. Уменията тук са най-различни от анализ на данни и моделиране до одит.

Специфични за кариерата умения. Това са всички умения, които се прилагат към конкретна специфична работа, например електротехник или фризьор и т.н.