Умения

Какво представляват работните ценности и как да идентифицирате вашите

·

Работните ценности са качествата и принципите, които човек (или група хора) се стреми да въплати в ежедневния живот. Различните организации имат различни ценности – някои работодатели например могат да ценят лоялността над всичко. Други да поставят ефективността или производителността на върха на ценностите за техния бизнес. Различните компании са скроени по различен начин. 

Важно е да сте запознати с ценностите на работодателя, защото ако те не са приведени в съотвествие с личните ви, няма да имате дългосрочни добри взаимоотношения и няма да получите удовлетворение от работата си. Това е така, защото вашите ценности служат за ориентир на поведението ви в живота. Когато те съвпадат с тези на работодателя, идвате на работа с желание, с чувство за полезност, стойност и принос. Обратното води до стрес и неудовлетворение.

Как да идентифицирате вашите ценности в работата?
Основните ви работни ценности са принципите, които са най-важни за вас и които в крайна сметка ръководят професионалните ви решения и действия. Те са градивните елементи на етичната рамка, която определя хода на кариерата ви. Идентифицирането на основните ценности се свежда до два въпроса:

 • Кои са принципите, които са най-важни за вас?
 • Кои са качествата и способностите, на които се възхищавате най-много у други хора (и организации)?

Отговорите на тези въпроси положително ще доведат до списък, от който да изберете между пет и десет основни ценности, достатъчни, за да се осланяте на тях, когато търсите следващата ви работа като в същото време е достатъчно картък, за да го запомните.

Примери за основните работни ценности.
Докато преглеждате списъка по-долу, дайте си сметка кое доколко е важно за вас и личните ви цели.

 • Честност и почтеност.
 • Филантропия (помагам ли на хората с труда си).
 • Финансов успех (измервам успеха в пари и материално богатство).
 • Баланс между работата и личния живот (преоритизирам намирането на баланса в живота си).
 • Креативност/Творчество (за мен е важно да въвеждам подобрения и да давам идеи в работата).
 • Устойчивост на околната среда (искам да спомогна за преодоляване на проблемите на околната среда).
 • Слава (воден съм от жажда за слава и признание от околните, искам да съм известен.)
 • Здраве и добро физическо и психическо състояние (важно за мен е да поддържам баланса).
 • Независимост/Автономност (ценя независимостта си и свободата да взимам решения).
 • Отговорност (за мен е важно да давам най-доброто от себе си всеки ден).
 • Амбиция (искам да се издигна до най-високите нива на сферата).
 • Лидерство (искам да бъда ментор на други хора, да ги мотивирам и да им помагам да постигат целите си).