Кариера

Какво означава отворено интервю (и как да се подготвите за него)

·

Отворените интервюта (или още интервюта на входа или групови интервюта) са ефективен начин на компаниите де проверяват много кандидати наведнъж, често за множество свободни позиции. Кандидатите имат полза от такива интервюта, защото освен че могат да разговарят и с реален служител във фирмата, получават обратна връзка много по-рано, в сравнение с типичния процес за намане. Понякога отворено интервю завършва с покана за второ, а може и директно да завърши с предложение за работа.

Обикновено компаниите използват отворения формат, когато наемат временни или сезонни работници и са готови да направят предложение веднага на най-добрите интервюирани за деня. Такива интервюта са по-гъвкави и неформални, но пък присъствието на директни конкуренти за позицията, за която кандидствате на едно място може да е изнервяща. Което не означава, че не можете да се подготвите добре за него и да го спечелите.

Подготвка за отворено интервю.
Интервюиращите задават много отворени въпроси и такива, с които кандидатите по принцип са свикнали, но форматът е различен и това изисква малко допълнителни усилия. При групово интервю интервюиращият може да зададе конкретни въпроси за всеки човек или да зададе въпроси, на които всеки да отговори.

Проучете компанията. Трябва да сте сигурни, че знаете какво прави компанията и да достигнете до възможно най-много и конкретна информация за позицията, за която кандидатствате. Това ще ви даде предимство, спокойствие и усещане, че сте в свои води.

Адаптирайте автобиографията си. Много често работодателят вижда автобиографията ви за пръв път по време на интервюто и трябва да се уверите, че е актуализирана и отразява позицията, за която сте интервюиран, опита и силните ви страни.

Прегледайте често задавани въпроси. Въпреки че форматът на откритите интервюта е различен, въпросите обикновено са същите, както официалните интервюта. Упражнявайте се, като отговаряте на основните въпроси, както и на някои по-сложни, които могат да възникнат като например „Къде другъде кандидаствате?“

Приемете, че ще се чака. Отворените интервюта могат да дават бърз резултат, но се въоръжете с търпение, защото на тях се чака, защото има много хора. Подгответе се психически за това и не позволявайте да се изнервяте от това, че наоколо има хора, които крачат напред-назад.

Подгответе си въпроси. Работодателите винаги питат дали имате някакви въпроси към тях и винаги трябва да имате няколко резервни, дори ако интервюто е обхванало всичко или не сте особено заинтересовани от компанията – задаването на въпроси показва, че сте ангажирани.