Тренд

Какво е STAR метод и как да го използвате при интервю

·

STAR е акроним на Situation, Task, Action, Result или Ситуация, Задача, Действие, Резултат.

Този метод може да ви помогне да отговорите бързо и изчерпателно на поведенчески въпроси и в частност е полезен при интервю за работа.


Поведенчески въпроси или въпроси за поведение са лесни за идентифициране – те са предназначени да събират конкретна информация за задача, цел, резултат или постижение в предишната ви работа. Например, ако въпросът започва с „Разкажете ми за времето, когато…“ или „Опишете преживяване, при което…“, тогава интервюиращият търси конкретни примери за това как изпълнявате задачи и постигате цели. Съответно, ако следвате метода STAR, ще можете да сте фокусирани и конкретни и ще намалите доста напрежението, просто защото ще знаете логична последователност, която да следвате.

Примерни въпроси:

  • Разкажете за ситуация, в която трябваше да завършите проект с краен срок.
  • Можете ли да ми разкажете за момент, когато не сте били съгласен с колега и как разрешихте този проблем.
  • Разкажете ми за ситуация, при която трябваше да вземете непопулярно решение.
  • Можете ли да разкажете за момент, когато сте били под силен натиск по време на работа? Как се справихте?
  • Какво правите, когато трябва да мотивирате колегите си?  И т.н.

Как да приложите STAR метода.

Въпрос: Разкажете ми за момент, в който сте демонстирали лидерски умения.

Отговор по метода START:

Ситуация. Като консултант работех по няколко проекта, но ръководителят на екипа ни беше внезапно преназначен за нов и аз предложих да се заема с ръководството на екипа ни.

Задача. За няколко дни трябваше да представим планове, препоръки на клиент, така че управлявах екипа, за да се уверя, че всички спазваме срока и указанията на клиента.

Действие. Действах като координатор, разбрах препоръките и помогнах да се достигне до договор.

Резултат. Успешно представихме нашето предложение на клиента, което доведе до постоянно партньорство с него. Бях признат и като силен лидер и станах определен ръководител на група за бъдещи проекти.

Сега, когато вече знаете как да разпознаете такива поведенчески въпроси, запомнете четирите стъпки – ситуация, задача, действие и резулат. Те ще ви помогнат да отговорите ясно, структурирано и изчерпателно на важни въпроси по време на интервюто.