Здраве

Какво е gaslighting и self-gaslighting

·

Напоследък все по-често се срещаме и навлиза в езика понятието gaslighting (гаслайтинг). Гаслайтингът е форма на психологическо насилие. При него агресорът манипулира жертвата си като я води по определен път на мислене, например знае, че нещо ще я обиди и го казва, но после я убеждава, че не е разбрала правилно и че явно е твърде чувствителна, за да приема така нещата. Това е гаслайтинг и обикновено се проявява от страна на роднини, близки, колеги – хора, които са запознати със слабите ви страни и могат да ги употребят, за да подронят самооценката и увереността ви.

Смята се, че гаслайтърите са други хора, но това не е така, има и личен или self-gaslighting, което е много вредно състояние на саботиране и обезценяване на самия себе си. Причините се коренят обикновено в потискането на емоции в следствие на възпитанието, емоционални злоупотреби или като защитна реакция.

Личен гаслайтинг например е, когато си забранявате емоции („Човекът нищо лошо не иска да каже, просто аз правя от мухата-слон“ или „Много е глупаво да преживявам така, хората имат къде къде по-големи проблеми.“), когато се съмнявате в силите си и обезценявате успехите си („Вярно повишиха ме, след като спасих офиса от закриване, но какво толкова.“), самообвинявате се („Сам съм си виновен, че хората така се държат с мен!“) и др.

На пръв поглед гаслайтингът е нещо безобидно, но това е много подронващо личността състояние, което може да се задълбочи и да доведе до пост травматично разстройство и депресия. За да го превъзмогнете, психотерапевтът  Рейчъл Отис препоръчва да водите дневник, където да записвате емоциите си, който ще ви помогне да обърнете начина си на мислене и да преформулирате мислите си. Например „Твърде много драматизирам“ – „Емоциите ми са важни и имам право да чувствам това, което чувствам“ или „Човекът нищо лошо не иска да каже“ – „Много добре знам какво чувствам и разбирам, че той казва нещо лошо, така че реакцията ми е оправдана“.

Гаслайтингът прилича много на занижената самооценка и има вредни последици. Ако не му обърнете внимание, се лишавате от много възможности в живота – от интересни проекти, контакти с интересни хора например или предварително спирате пътя си да развиете отношения, да пробвате нещо ново. Хора с ниска самооценка изпитват по-големи трудности да отстояват мнението си, по-лесно се поддават на манипулация и злоупотреби и попадат по-лесно в капана на травмиращи връзки и взаимоотношения.