Технически умения

Какво е “elevator pitch” и как да го напишете (с пример)

·

Elevator pitch e 30-секундно встъпление, което дава обобщение на вашия професионален опит. Може да е и встъпление за представяне на себе си, продукт, услуга или компания. „Асансьорният“ елемент е в това, че пътуването е кратко, а слушателят/слушателите генерират интерес, достатътчен да се проведе втори, по-задълбочен разговор, след като вратите на асансьора се затворят. Обикновено такова встъпление е с обем около 75 думи.

Не бива да приемате встъплението си като въпрос на живот и смърт, но определено е важна част от инструментариума ви при търсенето на работа. Това не са просто хвърлени думи, а думи, които заковават читателя/слушателя с най-важната информация и послание.

Как да го напишете:

Всяко такова „асансьорно“ предложение/послание се състои от отговори на три най-важни въпроса: кой сте, какво правите, какво искате.

1. Представете се:
Ако е среща, усмихнете се, подайте ръка и кажете „Приятно ми е да се запознаем“. Ако сте в група и не се очаква такова, преминете към съществената част.

2. Напишете какво правите.
Може да дадете името на длъжността ви и толкова, но е по-интересно да напишете нещичко за себе си. Ако сте току що завършили, говорете за времето в университета, а ако сте опитен професионалист подчертайте най-интересния и важен трудов опит или опит. Когато започнете да пишете, не се ограничавайте в броя думи, ясно е, че в началото думите ще са (много) повече. Но след това преминете поне няколко редакции, докато редуцирате всичко излишно. Оставете постиженията, с които се гордеете най-много и не забравяйте, че „асансьорът“ е последователен разказ – уверете се, че всяка следваща информация надгражда предишната по естествен начин.

3. Опишете какво искате.
Това е pitch” частта. В нея трябва да направите всичко възможно да опишете какво искате/целите и да обвържете това с ползите за отсрещната страна. Ако нямате какво да предложите, с което да облагодетелствате човек/компания, то нямат причина да ви ангажират.

4. Заключение.
Заключението ви следва да има призив към действие: какво очаквате хората да направят, след като прочетат тези 75 думи. Независимо дали искате отсрещанта страна да ви даде възможност за работа или очаквате последващ имейл, уверете се, че искането ви е учтиво и без напрежение (все пак не можете да изисквате нищо), но насочващо към конкретна следваща стъпка.

5. Благодарете.
Възпитано е да благодарите на хората, които са обърнали внимание на информацията, която им подавате.

Пример за elevator pitch:
Здравейте, казвам се (име). Аз съм автор с 5-годишен опит в създаването на онлайн съдържание в уелнес сферата. Клиентите, с които работя, са възхитени уменията ми за задълбочено проучване, ясните и кратки обяснения, интересния ми стил и спазването на срокове. Все повече компании имат нужда от онлайн съдържание, но не искат да наемат агенция, а аз търся възможности за дистанционна работа, с която да допринеса за повишаването на ангажираността превръщането на последователите в  клиенти.“