Кариера

Какво е 30-60-90 дневен план и защо е полезен по време на интервю

·

Планът 30-60-90 е график за това какво ще се случва в първите три месеца на новото ви работно място. Той изброява вашите цели, задачи и действия. Например в първите 30 дни можете да очертаете стъпките, които ще предприемете, за да завършите фирменото си обучение, през следващите 30 са целите, свързани с хората, процесите и производелността, а последните 30 за най-важните. Такъв хипотетичен план показва вашия потенциал като дългосрочен служител в компанията, какви са целите, които сте си поставили за първите 3 месеца и какви са допълнителните, с които ще надхвърлите очаквнаията. Естествено, трябва да имате солидна подготовка, за да имате такъв план и той донякъде може да се формира в процеса на интервюирането ви. Ако задавате точните въпроси, ако познавате детайлно описанието на длъжността, ще можете да формулирате такъв план.

Идеята на този план е, че ви дава конкурентно предимство. Това е подход, за който малко кандидати знаят или използват. Но такава демонстрация на виждане в бъдещето може да е причината да ви наемат. Наличието на такъв план говори за вашето отношение и ще бъдете възприети като успешни, защото ясно сте очертали какъв ще бъдете. Това не само ви дава възможност да се отличите на интервюто, но може и да ви даде солидната основа, върху която да започнете. Това може да е от полза, за да сте на една вълна с новия ви шеф и да започнете новата работа с увереност, че сте на правилния път.