Социални умения

Какво е умение за социално възприятие и защо е важно за професионализма

·

Едно от най-полезните социални умения се нарича умение за социално възприятие. Ако бъде овладяно, то със сигурност би подобрило много общуването ви в професионална среда с колеги, началници, клиенти и др.

Социално възприятие (или социална проницателност) представлява способността на човек да се настрои към чувствата на хората около него. Това включва невербална комуникация, улавяне на сигналите на езика на тялото, разпознаването на мотивацията зад определно поведение. Това умение е важно, защото по този начин човек може да улови основни послания, които не са казани в разговор (или писмено). И е особено важно в професионална среда, където се налага да се справяте с различни типове личности всеки ден. Например, ако видите колега, който видимо е разстроен, но не казва защо (кръстосва ръце, въздиша, избягва зрителен контакт), социалното възприятие ще ви отведе до въпроса „Какво не е наред?“, а без него проблемът ще тлее, докато в крайна сметка не се развие драматично. Ето защо това социално умение избягва конфликтите и ги управлява, когато възникнат, което е от решаващо значение в професионална атмосфера.

Как да изтъкнете умението си за социално възприятие по време на интервю.

Работодателите са склонни да наемат хора, които демонстрират умения за социално възприятие, защото те могат да декодират сложни социални ситуации и да действат по съответния начин без ръководство от ръководител. Тази независимост за изграждане на връзка с колеги и поддържане на трайни професионални взаимоотношения създава по-ефективен екип. Ако сте от типа хора, който може д а“прочете“ всички, без да кажат и дума, то да упоменете това в автобиографията ви е стратегически ход, който може да ви спечели следващата работа.

Използвайте описанието на трудовия си стаж, за да демонстрирате умението си за социално възприятие, но по възможност с конкретни примери. Например, ако сте били в позиция за обслужване на клиенти, социалната проницателност върви ръка за ръка с реакция към нуждите на клиента или разрешаването на проблеми.

Посочете социалната възприемчивост още в автобиографията си, заедно с другите си умения. Разбира се, че е добра идея да напишете това умение, но само ако го притежавате и, ако сте готови да го демонстрирате, когато бъдете попитани за него.

Ето пример за умения, сред които социалната възприемчивост би намерила място:
– Обширни познания за компанията и продукта

– Обслужване на входящи и изходящи обаждания

– Гъвкавост

– Организация

– Социална възприемчивост

– Емпатия

– Разрешаване на конфликти

– Търпение

– Комуникация

Споменете свързани със социалното възприятие умения.
Има много начини да кажете, че имате опит със социални ситуации, без да ги изреждате в конкретен раздел с умения. Свързани със социалната възприемчивост умения са например умението да решавате конфликти, търпението, сътрудничеството.

Как да подобрите умението си за социално възприятие.
Някои хора имат естествено предразположние към това умение, но то може да се изгради и подобри. Например, като се учите да слушате отсрещната страна, да научите повече за езика на тялото и какво означават кимания, позиции на ръцете, разпознаване на изражение на лицето и изобщо позитивен и негативен език на тялото. Също така можете да се научите да задавате въпроси, да се интересувате искрено от човека насреща, от неговата култура, опит – това може да е много полезно, особено ако работите с хора с различен културен бекграунд. И последно, можете да се научите да различавате какво ви казва вътрешната интуиция по време на общуване. Вашто тяло дава сигнали, които ви казват как върви разговора, независимо дали е имейл или общувате на живо с човек. Учестен пулс например или „пеперуди в стомаха“, тревожност, или или изпотени от страх длани и др. са ясни улики, че социалното ви възприятие работи на пълни обороти.