Кариера

Какво е удовлетвореност от работата и защо е важна

·

Удовлетворението от работата е, когато изживявате констурктивно и с положителни емоции работата си или присъствието на работа. То не може да се измери количествено, но значението му е огромно – пряко свързано е с производителността, текучеството и др.

Една от трудностите да се измери удовлетвореността идва от факта, че за всеки тя означава нещо различно, дори ако хората работят при еднакви условия. Но въпреки това има условия, които със сигурност подобряват удовлетворението от работата и работното място. За работодателите това е важно, защото, осигурявайки позитивна среда, осигуряват щастливи служители, а от там успешна компания. За служителите е важно, не само заради чувството на щастие и полезност, но и за това каква компания и условия биха предпочели, когато търсят работа.

Възможности.
Ако служителите не могат да си представят възходяща мобилност на работното място, възможности за кариерно развитие, а виждат една задънена улица, в това няма нищо удовлетворяващо.

Удобства.
Служителите не искат неудобства на всяка крачка и предпочитат гъвкави условия, подходящо оборудване, различни придобивки като допълнително осигуряване или почивни дни, лесно пътуване до работното място и други, които са пряко свързани с удовлетворението от работата.

Предизвикателства.
Никой не обича скучни и повтарящи се работни места, които се чувстват като камък на шията, така че среда от възнаграждаващи предизвикателства на работното място подобрява удовлетвореността. Когато служителите се чувстват предизвикани на работното място, те могат по-лесно да придобият умения, да увеличат фокуса си и да се издигнат до нови висоти.

Признателност.
Да се чувства служител неуважаван и приеман за даденост от висшестоящите е гаранция за неудовлетвореност и проблеми. Оценките и подкрепата от ръководството като цяло могат да мотивират служителите и да ги накарат да се чувстват много по-удовлетворени и лоялни на работното място.

Заплащане.
Заплащането не е всичко, но служители, които са недоволни от заплащането и то не може да покрие основните им нужди, не са щастливи. Удовлетворението идва и от това условие – заплата, при която се поддържа добър баланс между професионалния и личния живот.

Сигурност.
Ако служител е в постоянно състояние на тревожност, защото винаги се чуди дали работата му е сигурна или не, той не може да се чувства удовлетворен.

Здравословна среда.
Работните места трябва да са без проблеми с морала, тормоз, дискриминационни практики или всякакви други форми на токсична фирмена култура. Когато служителите се чувстват в безопасност в здравословна работна среда, стресът им на работното място намалява значително.