Социални умения

Какво е социална интелигентност и как да я развиете?

·

Социалната интелигентност са знанията, уменията и способностите чрез които човек успешно се свързва и взаимодейства с другите. Тази концепция е по-широка от тази за емоционалната интелигентност, която е способността да се управляват емоциите и да се съпреживява с другите хора (емпатия). Това по-скоро е елемент на социалната интелигентност, тъй като разпознаването на собствените и чуждите чувства е важна част от общуването.

В ежедневието социалната интелигентност е показателна за това доколко човек разбира ситуациите и хората, а уменията, които са ни необходими са такт и трезво мислене. Все още няма една общоприета дефиниция за социална интелигентност, въпреки че концепцията е изложена още през 1920 година, но ползите от развита такава са важни:

– В работния свят разделението на труда нараства и постиженията на индивидите все повече се превръщат в колективни постижения. Днес, за да постигнете успех не е достатъчно да сте само професионалист в областта си, а да можете да се свързвате и поддържате връзки с хората – невъзможността да се поддържат социални контакти обезсмисля и най-острите умове.

– Колкото на по-високо ниво е социалната ви интелигентност, толкова по-обективни сте по отношение на себе си и другите. Човек с висока социална интелигентност поддържа връзки, разговори, тактичен е, умее да подбира думите, да слуша, да разбира формални и неформални роли.

– Ако сте с добре развита социална интелигетност сте по-уверени, решителни, знаете какво искате в живота, понасяте и се справяте по-добре с проблеми. Социалните връзки са вашия „гръб“ в случай на криза.

Как се развива социална интелигентност?

Като цяло житейският опит, опита и грешката, успеха и неуспеха са тези, които изграждат социалната интелигетност. Особено важен е периодът на детството, когато например инвестицията основно в усилия детето да изучава абстрактни и далечни дисциплини може да осуети изграждането за умения за общуване. Или ако е тормозено в училище, или лишено от среда, в която да влиза в ролеви игри и изобщо игри с други деца, се затваря и това също е пречка. Но ако не сте общителен човек, не се отчайвайте. Tочно както IQ и SQ подлежи на развитие.

Първо, трябва да осъзнаете, че имате нужда да развиете социалната си интелигентност. Много хора са „просто затворени“ , но това не им прави услуга в живота. Ако сте такъв човек, трябва първо да разберете, че има нужда от известна промяна в отношението си към околната среда, което ще изисква усилия.

– Отначало се фокусирайте върху вече съществуващите контакти – научете се да слушате, да разбирате и да формулирате мнение, да го споделяте.

– Работете върху ораторските си умения. Анализирайте думи, изражения, жестове (ваши и на събеседници), работете върху грешките и намерете примери, от които да се впечатлявате и вдъхновявате.

– Работете върху социалните си умения. Анализирайте това как се държите в определени ситуации и как можете да коригирате това, което не ви води към целта. Например вероятно ще трябва да се справяте с тревожността си, да научите техники за това.

При всички положения не забравяйте, че хората сме различни и не е необходимо всички да са с развита социална интелигентност. Но осъзнайте нуждата от социалните умения като фактор във взаимоотношенията ви със света и хората, и направете това, от което бихте имали най-голяма полза.