Социални умения

Какво е критично мислене и кои са трите най-важни умения, свързани с него

·

Критичното мислене е процесът на анализиране на факти и превръщането им в заключения и решения. Това е начинът, по който хората сме в състояние да поддържаме себе си живи и да подобряваме света, в който живеем. Благодарение на уменията за критично мислене можем да взимаме правилното решение да не пием белина, за да се лекуваме от вируси или да не разчитаме на орбиталното движение на планетите да се намеси в избора на партньор в живота и т.н.


Критичното мислене е много ценено и от работодателите, не само защото им трябваме живи, но и защото уменията за критично мислене ни правят ценни и ефективни служители. Благодарение на тези умения решаваме проблемите с управлението на времето, благодарение на тях поставяме под въпрос адектватноста на стари практики и въвеждаме нови. Независимо как са използвани – от създаването на нов продукт, през управление на екипи до решаване на конфликти и др., работодателите ни искат да имат в състава на организациите си личности, способни на рационално мислене, които да решават проблемите и да взимат решения без много надзор.

Какъв е проблемът с критичното мислене и защо е толкова трудно?
Голямата пречка пред критичното мислене са емоциите. То се задейства, когато се отдръпнем от емоционалните аспекти и разчитаме на интелекта си и способностите си за анализ. Това е трудно усилие, което изисква методичност, за да се излезе с решение.

Критичното мислене включва комплекс умения, които обикновено се натрупват по време на обучението на хората в училище и по-натам в университета. Ето защо, независимо дали човек работи по специалността си или не, образованието никога не е безсмислено. То оставя своя отпечатък под формата на развити умения за критично мислене. А хора с добре развити такива умения винаги ще са крачки напред пред останалите в избора на работодателите.

Ето трите най-важни умения за критично мислене:

Pages: 1 2