Кариера

Какво е вътрешно интервю и как да се подготвите за него

·

Отговаряйте и питайте.
Отговаряйте серионо на въпросите и питайте. Също така бъдете готови, за да се похвалите. Наблегнете на това, което сте научили вече в компанията и как то ще се впише в следващата роля. Не предполагайте, че интервюиращият знае всичко за вас, напротив, разкажете за това колко сте ценни за компанията. Форматирайте своите истории с помощта на STAR метода (ситуация, задача, действие, резултат), така че да се види ясно сте допринесли положително за целите на компанията.

Не избягвайте минали грешки.
Никой не е перфектен и бъдете готови грешките ви да бъдат споменати. Тук е важно да сте подготвени как да подчертаете научените уроци и как сте израснали от грешките си. Все пак кандидатствате за тази работа, за да се развиете като професионалист, така че показването на възходяща траектория на вашите умения със сигурност може да бъде във ваша полза.

Не критикувайте текущата си работа.
Абсолютно не се поддавайте на изкушението да критикувате настоящата си работа. Съсредоточете се в това какво ви прилича и харесвате за настоящата ви позиция, как ви е помогнала да израстнете като професионалист и как тези умения сега са ви подготвили да добавите още стойност за компанията.

Не разпитвайте излишно след интервюто.
След интервюто не тормозете никого, участващ в процеса на наемане, кога ще чуете повече. Ако са ви дали дата, за да очаквате отговор, изчакайте това да премине, преди да започнете да разпитвате. Напишете благодарствен имейл за шанса да проведете интерю и просто бъдете търпеливи.

Pages: 1 2