Freelance

Какво е бизнес план и от какво се състои

·

Бизнес планът служи за това да превърнете идеите си в печеливш бизнес. Това е документ, с който по-лесно организирате ефективната работа, за да привлечете инвеститори.

Идеята не стига, за да имате бизнес – трябва да запишете някъде всичко, което се отнася до вашия продукт и да прогнозирате развитието, източниците на инвестиции, анализа на пазара, както и да направите екшън план със задачи и дългосрочни цели. Накратко, бизнес планът е трудната част.

За това как се пише бизнес план има написани и дебели книги, темата се изучава в курсове в университети, но тук се спираме само на най-основното, което трябва да знаете, ако искате да превърнете някоя ваша идея в печелившо начинание.


Резюме
Кратко описание на проекта, което съдържа най-важната информация. Представете си, че сте инвеститор – нямате време да четете огромни разработки, ето защо трябва бързо да се ориентирате накратко в няколко посоки:

 • Цел на дейност и стратегия за нейното изпълнение.
 • Пазари и прогнози за продажбите.
 • Конкурентни предимства.
 • Прогноза за финансовите резултати.
 • Възможни рискове и начини за тяхното обезщетение.
 • Обем на необходимите инвестиции.
 • Подходящи правителствени програми.
 • Наличие/нужда от разрешителни.

Описание на продукта или на проекта
В детайлното описание на продукта и проекта трябва да се отговори на следните  въпроси:

 • Какво възнамерявате да правите?
 • Каква е вашата цел?
 • Имате ли нужда от бизнес партньори и сътрудници?
 • Има ли нужда от специално помещение или ще се работи онлайн?
 • Какво е необходимо за изпълнението на този бизнес?

Описание на пазара и конкурентните ви предимства
За да опишете правилно пазара и конкурентните си предимства, трябва да сте наясно със силните и слабите страни на вашите конкуренти и да видите ясно в какво се състои разликата между вас и тях. Отговорете на въпроса по какъв начин ще преборите конкуренцията.

Анализ на аудиторията и маркетинг
За привличане на точните клиенти, трябва да сте запознати с интересите и потребностите им.  Помислете, кои ще са потенциалните купувачи. За какъв пол и възраст е класиран продуктът? Коя форма на стоки или услуги за тях е за предпочитане до момента?

Разберете ползват ли популярни услуги и стоки, подобни на вашите. Опитайте се предварително да определите преспективата за развитие. Например, можете да решите да отворите пицария, но виждате, че в момента доставките по домовете са по-необходими, съответно решавате да отложите отварянето на физически ресторант за в бъдеще и стартирате само с доставки.

План за производство
Тук става дума за това, което ще произвежда вашата компания. В тази част влизат описанието на процеса, технологиите, суровини и доставчици, себестойност на продукта/услугата, съпътстващи разходи и др.

Организационен план
В този раздел се посочва формата на регистрация на бизнеса, инициаторите, техният дял в управлението, персонала и неговата мотивация (особено материална, информация за заплатите също, посочени в организационния план).

Финансов план
Тук е представена цялата информация за финансите. Трябва да опишете всички разходи – еднократни, редовни, периодични и да ги вземете предвид при производствения, маркетинговия и организационни планове. Не забравяйте да включите в него и данъците. Във финансовия план ще направите предположения за притока на пари от различни източници на финансиране, включително и от приходите.

Това трябва да бъде дългосрочен план – поне за година, а най-добре за 3-5 години. Така ще видите колко пари са ви наистина необходими, докато в баланс и какви са финансовите рискове. Освен това ще сте в състояние да анализирате финансовите показатели още в зародиш, за да направите корекции.