Кариера

Какво да правите, ако искате да работите дистанционно, а компанията не дава такава възможност

·

Ако искате да работите дистанционно и сте убедени, че ще се справите, но има бариери от страна на компанията, логично е да търсите работа на друго място. Но все пак не бързайте с предизвестието, преди да сте опитали всичко. То не е много, но пък е съвсем възможно ситуацията да се промени.

Първото нещо, което трябва да направите, е, да видите откъде идват пречките – обикновено това са страхове у началника или екипа. Причините могат да са, че не иска да загуби авторитет и контрол във вашите очи и в очите на колегите. Или да е имал негативен опит при работа с отдалечен служител и той да се прехвърля върху вас. А може да иска да поддържа атмосфера на единство и екипност в офиса. Истината е, че само открит разговор може да хвърли светлина върху ситуацията, така че първата крачка е, да организирате среща с началника си в удобно за него време в ненатоварен и стресиран момент в офиса. Ясно е обаче, че йерархията предполага деликатност от ваша страна, защото това не е разговор между равни. Ето защо, когато говорите използвайте изрази като „Струва ми се, че…“, „Имам чувството“ и т.н, за да потвърдите своята хипотеза и да помолите човека да потвърди или опровергае виждането ви.

Втората стъпка е, да предложите конкретно решение. Можете да предложите пробен период (месец или три), в който да работите отдалечено и да се направи оценка на ефективността ви, за да се потвърди, че опасенията са напразни. За целта са необходими:

– ясно формулирани задачи;
– фиксирани срокове за изпълнение;
– определени начини за проследяване на резултата;
– инструменти за задаване на задачи и проследяване на ефективността (например Trello или друг).

Понякога може самият екип да се окаже пречка пред желаната дистанционна работа. Например колегите ви могат да предпочитат да идват в офиса, в такъв случай трябва да намерите аргументи и подходи към опонентите си и да изберете удобни за всички формати за провеждане на срещи и обмен на информация. Предполага се, че ще трябва да впрегнете всичките си дипломатически умения, за да разберете и задоволите интересите на всички заинтересовани страни, а не само да защитавате своята гледна точка.

Трябва също така да сте наясно, че дистанционните служители по-лесно се изолират и това има своята цена. Например може да сте в момент на взимане на важно решение и някой да забрави да ви уведоми за среща или процес. В резултат да прекарате работния ден в търсене на различни решения, да изпратите резултата, а да получите едно „Мерси, но ние вече решихме“. Особено важно е да изясните с колегите си подобни ситуации и как ще се случва комуникацията. Също така те трябва да са наясно с вашия график на работа и кога започвате и свършвате работа. ДНе можете просто да станете и да отидете на една разходка, без никой да знае това и да няма връзка с вас, когато е необхдоимо.

Тези подходи може и да дадат резултат и да бъде удовлетворено желанието ви, а може и да не се случи. Все пак е много по-добре да опитате, отколкото да затръшнете вратата без да сте опитали – не забравяйте, че има изход от всяка ситуация, основното е да намерите тона и политиката, която да заработи във ваша полза.