Социални умения

Какво всъщност означава „умения за креативно мислене“ ?

·

Откритост. Уменията за креативно мислене се развиват от отворен ум към всички възможности. Отвореността може също да означава, че не сте против отклоняването от традиционните бизнес методи – правенето на нещата по нов начин може да доведе до подобрения и еволюция.

Примери за отвореност: гъвкавост, любознателност, критично мислене, възприемчивост към чуждите идеи, готовност за обсъждане, сътрудничество.

Ангажираност. Дори и да сте креативно настроен човек, простото мислене не ви прави автоматично по-добър служител. За да бъде полезно творческото мислене, трябва да има ангажимент към плана за действие, за да не остава идеята просто идея.

Ангажиментът към една идея включва: изследване, анализ на изводите, създаванена план, умения за делегиране, дискусия, преглед на представянето, анализ на силните и слабите страни.

Умения за слушане и дискусия. Да бъдеш част от организация означава, че обмисляш приноса на екипа си, преди да продължиш напред с план. Възможността да приемате мнения и да бъдете отворени за дискусия за новите си идеи е от решаващо значение за работещите в екип.

Уменията за слушане и дискусия включват: зрителен контакт, фокус, внимание върху невербалната комуникация, задаване на въпроси, изясняване на опасенията, обобщаване и фиксиранена ключови дискусионни точки, последащи действия

Умения за забелязване на модели. Много творчески мислители измислят полезни решения, като забелязват модели на работното място. Създаването на връзки между привидно несвързани неща може да създаде драстична прогресия. Способността да възприемате и използвате модели може да ви помогне при формулирането на уникални решения на сложни проблеми.

Умение да размишляваш. Притежаването на умения за размисъл означава, че можете да си дадете обратна връзка и да обмислите конструктивно свършената работа. Размисълът е важна част от творческото мислене, защото ви позволява да вземете наученото за следващия проект и да свършите още по-добра работа.

Примери: самосъзнание, познаване на постиженията, вземане на предвид на грешки, приемане на обратна връзка, провеждане на допълнителни проучвания, планиране на бъдещето.

В заключение.
Повечето хора носят естествено гена на творчеството (креативноста). Но дори да не сте надарени с него, креативните умения могат да се развият. И понеже творчеството и артистичността не се изключват (напротив, на тази комбинация се дължат всички произведения на изкуството), дори да не можете да нарисувате и една ябълка, нищо не ви пречи да овладеете концептуалните стъпки, с които художникът стига до там. А това може да е много полезно в професионалния ви живот.

Pages: 1 2